các thuật ngữ quan trọng trong tài chính

Các Thuật Ngữ Quan Trọng Trong Tài Chính: Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Thế giới tài chính đầy rẫy những thuật ngữ chuyên ngành, khiến nhiều người cảm thấy bối rối và khó tiếp cận. Bài viết này sẽ giúp bạn làm quen với các thuật ngữ quan trọng trong tài chính, từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới tài chính và quản lý tài sản hiệu quả.

1. Các Thuật Ngữ Cơ Bản Trong Tài Chính

Trước khi đi sâu vào các khái niệm chuyên ngành hơn, chúng ta cần nắm vững những thuật ngữ cơ bản trong tài chính, là nền tảng để hiểu rõ hơn về các khái niệm phức tạp hơn sau này.

1.1. Tài sản (Asset)

Tài sản là bất kỳ thứ gì có giá trị kinh tế, có thể được sử dụng để tạo ra thu nhập hoặc lợi nhuận trong tương lai. Tài sản có thể là tài sản hữu hình như bất động sản, xe cộ, vàng, bạc,… hoặc tài sản vô hình như cổ phiếu, trái phiếu, bản quyền, thương hiệu,…

1.2. Nợ (Liability)

Nợ là khoản tiền mà bạn phải trả cho người khác, có thể là cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ. Nợ có thể là nợ ngắn hạn như thẻ tín dụng, vay tiêu dùng, hoặc nợ dài hạn như thế chấp, vay mua nhà,…

1.3. Vốn (Capital)

Vốn là tổng số tài sản của bạn trừ đi tổng số nợ của bạn. Vốn có thể là tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản,… Vốn là thước đo tài chính quan trọng cho thấy khả năng tài chính của bạn.

1.4. Thu nhập (Income)

Thu nhập là khoản tiền mà bạn kiếm được từ công việc, đầu tư, cho thuê tài sản,… Thu nhập là nguồn cung cấp tài chính cho bạn chi tiêu và tiết kiệm.

1.5. Chi tiêu (Expense)

Chi tiêu là khoản tiền mà bạn sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ. Chi tiêu có thể là chi tiêu thiết yếu như ăn uống, nhà ở, điện nước, hoặc chi tiêu không thiết yếu như giải trí, du lịch,…

1.6. Lãi suất (Interest)

Lãi suất là phần lợi nhuận mà bạn nhận được khi cho vay hoặc đầu tư tiền. Lãi suất cũng có thể là phần chi phí mà bạn phải trả khi vay tiền. Lãi suất thường được tính theo tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR).

1.7. Lạm phát (Inflation)

Lạm phát là hiện tượng giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng lên trong một khoảng thời gian nhất định. Lạm phát làm giảm giá trị của tiền mặt và ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.

Hiểu rõ các thuật ngữ cơ bản này sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận các khái niệm chuyên ngành hơn trong lĩnh vực tài chính, từ đó bạn có thể đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn cho bản thân.

2. Thuật Ngữ Liên Quan Đến Đầu Tư

Đầu tư là một trong những cách hiệu quả để gia tăng tài sản và đạt được mục tiêu tài chính lâu dài. Để hiểu rõ hơn về đầu tư, bạn cần nắm vững các thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực này.

2.1. Đầu tư (Investment)

Đầu tư là việc sử dụng tiền hoặc tài sản để mua một thứ gì đó với kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai. Đầu tư có thể là mua cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vàng, bạc, hay các loại tài sản khác.

2.2. Lợi nhuận (Return)

Lợi nhuận là khoản tiền mà bạn nhận được từ việc đầu tư, bao gồm cả lợi nhuận từ giá trị tăng của tài sản và lợi nhuận từ thu nhập định kỳ như cổ tức, lãi suất. Lợi nhuận thường được tính theo tỷ lệ phần trăm so với số tiền đầu tư ban đầu.

2.3. Rủi ro (Risk)

Rủi ro là khả năng mất mát hoặc giảm giá trị của khoản đầu tư. Mỗi loại hình đầu tư đều có mức độ rủi ro khác nhau. Rủi ro cao thường đi kèm với tiềm năng lợi nhuận cao hơn, và ngược lại.

2.4. Cổ phiếu (Stock)

Cổ phiếu là chứng chỉ thể hiện quyền sở hữu một phần trong một công ty. Khi bạn mua cổ phiếu, bạn trở thành cổ đông của công ty đó và có quyền nhận cổ tức, quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông và quyền chia lợi nhuận khi công ty thanh lý.

2.5. Trái phiếu (Bond)

Trái phiếu là chứng chỉ thể hiện khoản nợ mà nhà phát hành (thường là chính phủ hoặc doanh nghiệp) phải trả cho người mua trái phiếu (nhà đầu tư) trong một thời gian nhất định với mức lãi suất cố định. Trái phiếu thường được xem là khoản đầu tư ít rủi ro hơn so với cổ phiếu.

2.6. Quỹ đầu tư (Investment Fund)

Quỹ đầu tư là một loại hình đầu tư được quản lý bởi một nhà quản lý chuyên nghiệp. Quỹ đầu tư thu thập tiền từ nhiều nhà đầu tư để đầu tư vào một danh mục tài sản đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường lợi nhuận.

2.7. Danh mục đầu tư (Portfolio)

Danh mục đầu tư là tập hợp các khoản đầu tư của bạn, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, bất động sản, vàng, bạc,… Một danh mục đầu tư đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường lợi nhuận.

Hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả và phù hợp với nhu cầu, mục tiêu tài chính của mình.

3. Thuật Ngữ Liên Quan Đến Thị Trường Chứng Khoán

Thị trường chứng khoán là nơi giao dịch các chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư,…

3.1. Chứng khoán (Securities)

Chứng khoán là những giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền đòi nợ, được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Các loại chứng khoán phổ biến bao gồm:

 • Cổ phiếu (Stock)
 • Trái phiếu (Bond)
 • Quỹ đầu tư (Mutual Fund)
 • Quỹ trao đổi (Exchange-Traded Fund – ETF)
 • Chứng quyền (Warrant)
 • Hợp đồng tương lai (Futures contract)
 • Hợp đồng quyền chọn (Option contract)

3.2. Sàn giao dịch chứng khoán (Stock Exchange)

Sàn giao dịch chứng khoán là nơi các nhà đầu tư mua bán chứng khoán. Sàn giao dịch chứng khoán có thể là sàn giao dịch truyền thống hoặc sàn giao dịch trực tuyến. Các sàn giao dịch chứng khoán nổi tiếng trên thế giới như:

 • Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)
 • Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq (Nasdaq)
 • Sàn giao dịch chứng khoán London (LSE)
 • Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE)
 • Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKEx)

3.3. Chỉ số chứng khoán (Stock Index)

Chỉ số chứng khoán là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu nhất định. Các chỉ số chứng khoán phổ biến bao gồm:

 • Chỉ số Dow Jones (Dow Jones Industrial Average – DJIA)
 • Chỉ số S&P 500 (Standard & Poor’s 500)
 • Chỉ số Nasdaq 100 (Nasdaq 100)
 • Chỉ số VN-Index (Việt Nam)
 • Chỉ số HSI (Hồng Kông)

3.4. Giá trị thị trường (Market Capitalization)

Giá trị thị trường của một công ty là giá trị của tất cả cổ phiếu đang lưu hành của công ty đó. Giá trị thị trường được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu hiện tại với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

3.5. Thanh khoản (Liquidity)

Thanh khoản là khả năng mua bán một loại chứng khoán nhanh chóng với mức giá thị trường. Chứng khoán có thanh khoản cao dễ dàng mua bán hơn và giá cả ổn định hơn. Chứng khoán có thanh khoản thấp khó mua bán hơn và giá cả có thể biến động mạnh.

3.6. Nợ công (Government Debt)

Nợ công là khoản nợ mà chính phủ phải trả cho người dân hoặc các tổ chức khác. Nợ công được phát hành dưới dạng trái phiếu chính phủ. Nợ công có ảnh hưởng đến lãi suất và kinh tế vĩ mô.

3.7. Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis)

Phân tích kỹ thuật là phương pháp sử dụng biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật để dự đoán giá trị của chứng khoán trong tương lai. Phân tích kỹ thuật tập trung vào lịch sử giá cả, khối lượng giao dịch và các yếu tố kỹ thuật khác.

3.8. Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis)

Phân tích cơ bản là phương pháp đánh giá giá trị của một công ty hoặc một tài sản dựa trên các yếu tố cơ bản như lợi nhuận, doanh thu, tài sản, nợ nần, quản lý, ngành nghề, v.v. Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư dựa trên giá trị thực của tài sản.

Hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến thị trường chứng khoán sẽ giúp bạn nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định đầu tư một cách hiệu quả. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đầy rủi ro, bạn cần tìm hiểu kỹ và cân nhắc trước khi đầu tư.

4. Thuật Ngữ Liên Quan Đến Ngân Hàng Và Cho Vay

Ngân hàng và cho vay là những lĩnh vực không thể thiếu trong đời sống kinh tế. Nắm vững các thuật ngữ liên quan đến ngân hàng và cho vay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các dịch vụ tài chính, quản lý tài sản hiệu quả và đưa ra quyết định vay vốn phù hợp.

4.1. Ngân hàng (Bank)

Ngân hàng là một tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ tài chính như nhận tiền gửi, cho vay, thanh toán, chuyển tiền, bảo hiểm, v.v. Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc trung gian tài chính, giúp kết nối người có tiền gửi với người cần vay vốn.

4.2. Tiền gửi (Deposit)

Tiền gửi là khoản tiền mà khách hàng gửi vào ngân hàng để tiết kiệm, đầu tư hoặc sử dụng cho các nhu cầu khác. Ngân hàng trả lãi cho khách hàng dựa trên số tiền gửi và thời hạn gửi.

4.3. Cho vay (Loan)

Cho vay là hoạt động ngân hàng cung cấp tiền cho khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc kinh doanh. Khách hàng phải trả lãi cho ngân hàng dựa trên số tiền vay, thời hạn vay và lãi suất.

4.4. Lãi suất (Interest Rate)

Lãi suất là tỷ lệ phần trăm được tính trên số tiền vay hoặc số tiền gửi. Lãi suất được quy định bởi ngân hàng dựa trên chính sách tiền tệ, tình hình thị trường và mức độ rủi ro.

4.5. Vay vốn (Borrowing)

Vay vốn là hành động khách hàng vay tiền từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác để đáp ứng các nhu cầu như mua nhà, mua xe, kinh doanh, v.v. Khách hàng phải trả lãi và gốc cho khoản vay.

4.6. Thế chấp (Mortgage)

Thế chấp là khoản vay được sử dụng để mua bất động sản. Khách hàng phải thế chấp bất động sản đó cho ngân hàng để đảm bảo khoản vay. Nếu khách hàng không trả nợ, ngân hàng có quyền tịch thu bất động sản.

4.7. Tín dụng (Credit)

Tín dụng là khả năng của một người hoặc một tổ chức trong việc trả nợ đúng hạn. Tín dụng được đánh giá dựa trên lịch sử tín dụng, thu nhập, tài sản và các yếu tố khác. Tín dụng ảnh hưởng đến lãi suất vay và khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính.

4.8. Điểm tín dụng (Credit Score)

Điểm tín dụng là một con số thể hiện mức độ tín dụng của một người. Điểm tín dụng được tính toán dựa trên lịch sử tín dụng, thu nhập, tài sản và các yếu tố khác. Điểm tín dụng cao cho thấy người đó có khả năng trả nợ tốt, và ngược lại.

Nắm vững các thuật ngữ liên quan đến ngân hàng và cho vay giúp bạn hiểu rõ hơn về các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, đưa ra quyết định vay vốn phù hợp với nhu cầu của mình và quản lý tài chính hiệu quả hơn.

5. Thuật Ngữ Liên Quan Đến Bảo Hiểm

Bảo hiểm là một công cụ tài chính quan trọng giúp bạn bảo vệ tài sản và bản thân khỏi những rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống. Hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến bảo hiểm là điều cần thiết để bạn lựa chọn loại hình bảo hiểm phù hợp, tối ưu hóa quyền lợi và tránh những rủi ro không đáng có.

5.1. Bảo hiểm (Insurance)

Bảo hiểm là một hợp đồng giữa người mua bảo hiểm (người được bảo hiểm) và công ty bảo hiểm, trong đó công ty bảo hiểm cam kết bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất cho người được bảo hiểm khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm. Đổi lại, người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm định kỳ cho công ty bảo hiểm.

5.2. Rủi ro (Risk)

Rủi ro là khả năng xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại trong tương lai. Các loại rủi ro phổ biến trong bảo hiểm bao gồm rủi ro sức khỏe, rủi ro tài sản, rủi ro tai nạn, rủi ro trách nhiệm pháp lý, v.v. Mỗi loại bảo hiểm sẽ bảo vệ người được bảo hiểm khỏi một loại rủi ro cụ thể.

5.3. Phí bảo hiểm (Premium)

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà người được bảo hiểm phải trả định kỳ cho công ty bảo hiểm để đổi lấy quyền lợi bảo hiểm. Phí bảo hiểm được tính toán dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm loại hình bảo hiểm, mức độ rủi ro, tuổi tác, sức khỏe, v.v.

5.4. Quyền lợi bảo hiểm (Benefit)

Quyền lợi bảo hiểm là khoản tiền mà người được bảo hiểm nhận được từ công ty bảo hiểm khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm có thể được trả dưới dạng tiền mặt, chi phí điều trị, sửa chữa tài sản, bồi thường thiệt hại, v.v.

5.5. Hợp đồng bảo hiểm (Insurance Policy)

Hợp đồng bảo hiểm là văn bản pháp lý ghi nhận thỏa thuận giữa người mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm quy định rõ ràng các quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, bao gồm loại hình bảo hiểm, mức độ bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, v.v.

5.6. Khai báo bảo hiểm (Insurance Claim)

Khai báo bảo hiểm là yêu cầu của người được bảo hiểm gửi đến công ty bảo hiểm để yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm. Người được bảo hiểm cần cung cấp đầy đủ thông tin và bằng chứng để chứng minh sự kiện xảy ra và yêu cầu bồi thường hợp lệ.

5.7. Bảo hiểm nhân thọ (Life Insurance)

Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm bảo vệ người được bảo hiểm khỏi những rủi ro liên quan đến tử vong. Khi người được bảo hiểm qua đời, người thụ hưởng bảo hiểm (người được chỉ định) sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm từ công ty bảo hiểm.

5.8. Bảo hiểm sức khỏe (Health Insurance)

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm bảo vệ người được bảo hiểm khỏi những rủi ro liên quan đến sức khỏe. Khi người được bảo hiểm bị bệnh hoặc tai nạn, bảo hiểm sức khỏe sẽ chi trả các chi phí điều trị, thuốc men, viện phí, v.v.

5.9. Bảo hiểm tài sản (Property Insurance)

Bảo hiểm tài sản là loại hình bảo hiểm bảo vệ người được bảo hiểm khỏi những rủi ro liên quan đến tài sản. Khi tài sản của người được bảo hiểm bị hư hại hoặc mất mát do các sự kiện như hỏa hoạn, thiên tai, trộm cắp, v.v., bảo hiểm tài sản sẽ chi trả các chi phí sửa chữa, thay thế hoặc bồi thường thiệt hại.

Hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến bảo hiểm giúp bạn lựa chọn loại hình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình, tối ưu hóa quyền lợi và bảo vệ bản thân và tài sản khỏi những rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống.

6. Thuật Ngữ Liên Quan Đến Thuế

Thuế là một phần không thể thiếu trong bất kỳ nền kinh tế nào, và là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thu nhập và tài sản của bạn. Hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến thuế sẽ giúp bạn quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, tránh những rủi ro pháp lý và tối ưu hóa lợi ích thuế.

6.1. Thuế (Tax)

Thuế là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải đóng góp cho chính phủ để tài trợ cho các hoạt động công cộng như giáo dục, y tế, quốc phòng, v.v. Thuế được đánh vào các nguồn thu nhập, lợi nhuận, tài sản, hàng hóa, dịch vụ, v.v.

6.2. Thuế thu nhập cá nhân (Personal Income Tax)

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh vào thu nhập của người dân. Thuế thu nhập cá nhân được tính dựa trên mức thu nhập, mức thuế suất và các khoản khấu trừ hợp pháp.

6.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate Income Tax)

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên mức lợi nhuận, mức thuế suất và các khoản khấu trừ hợp pháp.

6.4. Thuế giá trị gia tăng (Value-Added Tax – VAT)

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là loại thuế gián tiếp đánh vào giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ. VAT được tính trên giá trị hàng hóa và dịch vụ tại mỗi khâu sản xuất, kinh doanh.

6.5. Thuế thu nhập từ bất động sản (Real Estate Income Tax)

Thuế thu nhập từ bất động sản là loại thuế đánh vào thu nhập từ cho thuê bất động sản, bán bất động sản, v.v. Thuế thu nhập từ bất động sản được tính dựa trên mức thu nhập, mức thuế suất và các khoản khấu trừ hợp pháp.

6.6. Thuế tài sản (Property Tax)

Thuế tài sản là loại thuế đánh vào giá trị của bất động sản, xe cộ, tài sản khác. Thuế tài sản được tính dựa trên giá trị tài sản và mức thuế suất.

6.7. Khấu trừ thuế (Tax Deduction)

Khấu trừ thuế là các khoản chi phí, khoản đóng góp, khoản đầu tư được phép trừ vào thu nhập trước khi tính thuế. Khấu trừ thuế giúp giảm thuế phải đóng.

6.8. Miễn thuế (Tax Exemption)

Miễn thuế là việc được miễn đóng thuế đối với một loại thu nhập, tài sản hoặc hoạt động cụ thể. Miễn thuế được quy định bởi pháp luật.

6.9. Khai thuế (Tax Declaration)

Khai thuế là việc người dân, doanh nghiệp kê khai thu nhập, tài sản và các khoản thuế phải đóng cho chính phủ.

6.10. Tránh thuế (Tax Avoidance)

Tránh thuế là việc sử dụng các biện pháp hợp pháp để giảm thiểu thuế phải đóng. Tránh thuế là một hành động hợp pháp và được khuyến khích.

6.11. Trốn thuế (Tax Evasion)

Trốn thuế là hành động gian lận thuế, sử dụng các biện pháp phi pháp để không đóng thuế hoặc giảm thiểu thuế phải đóng. Trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt nặng.

Nắm vững các thuật ngữ liên quan đến thuế giúp bạn hiểu rõ hơn về trách nhiệm đóng thuế của mình, đưa ra các quyết định tài chính hợp lý để tối ưu hóa lợi ích thuế và tránh những rủi ro pháp lý.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *