cách giảm thuế cho người làm tự do

Cách Giảm Thuế Hiệu Quả Cho Người Làm Tự Do

Làm việc tự do mang đến nhiều lợi ích nhưng cũng đi kèm với những thách thức về thuế. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách giảm thuế hiệu quả cho người làm tự do tại Việt Nam, giúp bạn tối ưu hóa thu nhập và tiết kiệm chi phí.

1. Hiểu Rõ Luật Thuế Cho Người Làm Tự Do

Làm việc tự do, hay còn gọi là kinh doanh tự do, là hình thức lao động linh hoạt và ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, để hoạt động kinh doanh hiệu quả và tuân thủ pháp luật, người làm tự do cần nắm rõ luật thuế áp dụng đối với mình.

Theo Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân hiện hành, người làm tự do được xếp vào đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với hình thức thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của người làm tự do được tính dựa trên doanh thu trừ đi chi phí hợp lý. Chi phí hợp lý bao gồm các khoản chi phí phát sinh trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, được chứng minh bằng hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Để đảm bảo việc kê khai thuế và đóng thuế chính xác, người làm tự do cần:

 • Đăng ký kinh doanh: Theo Luật Doanh nghiệp, người làm tự do có thể lựa chọn hình thức đăng ký kinh doanh phù hợp như hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, v.v.
 • Nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Người làm tự do phải nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật, được tính dựa trên thu nhập chịu thuế. Thuế TNCN được nộp theo phương thức tự kê khai và nộp thuế định kỳ, thông thường là hàng tháng hoặc hàng quý.
 • Lưu trữ hóa đơn chứng từ: Người làm tự do cần lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ cho việc kê khai thuế.
 • Tuân thủ các quy định khác: Ngoài việc nộp thuế TNCN, người làm tự do có thể phải thực hiện các nghĩa vụ thuế khác như thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), v.v., tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và doanh thu.

Việc nắm rõ luật thuế là điều cần thiết để người làm tự do có thể hoạt động kinh doanh hợp pháp, tránh vi phạm pháp luật và tối ưu hóa lợi ích thuế.

2. Các Khoản Khấu Trừ Thuế Cho Người Làm Tự Do

Ngoài việc hiểu rõ luật thuế, người làm tự do cần nắm vững các khoản khấu trừ thuế hợp pháp để giảm thiểu nghĩa vụ thuế của mình. Dưới đây là một số khoản khấu trừ thuế phổ biến mà người làm tự do có thể áp dụng:

 • Chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh:
  • Chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa:
  • Chi phí nhân công, lương bổng:
  • Chi phí thuê văn phòng, nhà xưởng:
  • Chi phí điện nước, điện thoại, internet:
  • Chi phí vận chuyển, bảo hiểm:
  • Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị:
  • Chi phí quảng cáo, tiếp thị:
  • Chi phí đào tạo, bồi dưỡng:
  • Chi phí khấu hao tài sản cố định:
 • Chi phí gián tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh:
  • Chi phí quản lý chung:
  • Chi phí tài chính:
  • Chi phí hoạt động nghiên cứu phát triển:
  • Chi phí bảo hiểm:
  • Chi phí đóng góp xã hội:
 • Khấu trừ cá nhân:
  • Khấu trừ gia cảnh: 4.400.000 đồng/người/năm. Người làm tự do có thể khấu trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc.
  • Khấu trừ bảo hiểm y tế: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
  • Khấu trừ bảo hiểm xã hội: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  • Khấu trừ giáo dục: 10% thu nhập chịu thuế (tối đa 16.000.000 đồng/năm) cho việc đóng học phí cho bản thân hoặc con cái.
  • Khấu trừ chữa bệnh: 10% thu nhập chịu thuế (tối đa 16.000.000 đồng/năm) cho việc đóng tiền chữa bệnh cho bản thân hoặc người phụ thuộc.
  • Khấu trừ người thân: 10% thu nhập chịu thuế (tối đa 16.000.000 đồng/năm) cho việc đóng góp chi phí sinh hoạt cho người thân gặp khó khăn.

Ngoài ra, người làm tự do có thể xem xét việc tham gia các chương trình hỗ trợ thuế của chính phủ, các chính sách ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các khoản miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật. Việc tận dụng các khoản khấu trừ hợp pháp và các chính sách ưu đãi giúp người làm tự do tối ưu hóa thu nhập và giảm thiểu nghĩa vụ thuế.

Để đảm bảo các khoản khấu trừ được tính toán chính xác, người làm tự do cần lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí. Nên tham khảo ý kiến chuyên viên thuế để được tư vấn cụ thể về các khoản khấu trừ phù hợp với trường hợp cụ thể.

3. Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cho Người Làm Tự Do

Sau khi hiểu rõ luật thuế và các khoản khấu trừ, người làm tự do cần nắm vững cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để kê khai và nộp thuế chính xác. Dưới đây là cách tính thuế TNCN cho người làm tự do:

3.1. Xác định Thu Nhập Chịu Thuế

Thu nhập chịu thuế là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý và khấu trừ được phép. Công thức tính thu nhập chịu thuế như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí hợp lý – Khấu trừ

Ví dụ: Một người làm tự do có doanh thu là 100 triệu đồng, chi phí hợp lý là 60 triệu đồng và khấu trừ là 10 triệu đồng. Thu nhập chịu thuế của người này là:

100 triệu đồng – 60 triệu đồng – 10 triệu đồng = 30 triệu đồng

3.2. Áp Dụng Thuế Suất Thuế TNCN

Thuế suất thuế TNCN áp dụng cho người làm tự do phụ thuộc vào mức thu nhập chịu thuế. Theo Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân hiện hành, thuế suất thuế TNCN được áp dụng theo từng bậc thang thu nhập:

Bậc thu nhập (triệu đồng) Thuế suất (%)
Từ 0 đến 5 5
Từ 5,01 đến 10 10
Từ 10,01 đến 18 15
Từ 18,01 đến 32 20
Từ 32,01 đến 52 25
Từ 52,01 đến 80 30
Trên 80 35

Ví dụ: Với thu nhập chịu thuế là 30 triệu đồng, thuế TNCN phải nộp là:

– 5 triệu đồng đầu tiên: 5 triệu đồng x 5% = 250.000 đồng

– 5 triệu đồng tiếp theo: 5 triệu đồng x 10% = 500.000 đồng

– 20 triệu đồng còn lại: 20 triệu đồng x 15% = 3.000.000 đồng

Tổng thuế TNCN phải nộp là: 250.000 đồng + 500.000 đồng + 3.000.000 đồng = 3.750.000 đồng

3.3. Nộp Thuế

Người làm tự do có thể nộp thuế TNCN theo phương thức tự kê khai và nộp thuế định kỳ. Việc kê khai thuế được thực hiện qua hệ thống kê khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế hoặc thông qua các đơn vị thuế được ủy quyền. Nộp thuế có thể thực hiện qua các hình thức như:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế
 • Nộp qua ngân hàng
 • Nộp qua dịch vụ thanh toán trực tuyến

Việc nộp thuế TNCN đúng hạn, đầy đủ và chính xác là trách nhiệm của người làm tự do. Việc vi phạm luật thuế có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như phạt tiền, truy thu thuế, v.v.

4. Kinh Nghiệm Giảm Thuế Hiệu Quả

Để giảm thuế hiệu quả, người làm tự do cần nắm vững các kiến thức về luật thuế, tận dụng các khoản khấu trừ hợp pháp, quản lý tài chính hiệu quả và thường xuyên cập nhật thông tin về các chính sách ưu đãi thuế.

Dưới đây là một số kinh nghiệm giảm thuế hiệu quả dành cho người làm tự do:

4.1. Lập Kế Hoạch Thuế Từ Sớm

Lập kế hoạch thuế từ sớm giúp bạn chủ động trong việc quản lý thu nhập và chi phí, tối ưu hóa lợi ích thuế. Một số việc cần làm trong kế hoạch thuế:

 • Xác định hình thức kinh doanh: Chọn hình thức kinh doanh phù hợp với loại hình hoạt động và mục tiêu tài chính.
 • Phân tích thu nhập và chi phí: Dự toán thu nhập và chi phí phát sinh trong năm để tính toán nghĩa vụ thuế.
 • Xác định các khoản khấu trừ hợp pháp: Xác định các khoản khấu trừ có thể áp dụng cho hoạt động kinh doanh của bạn.
 • Cập nhật thông tin về các chính sách ưu đãi thuế: Theo dõi thông tin về các chính sách ưu đãi thuế của chính phủ để tận dụng lợi ích.
 • Lựa chọn phương thức kê khai và nộp thuế: Chọn phương thức kê khai và nộp thuế phù hợp với nhu cầu và khả năng của bạn.

4.2. Quản Lý Tài Chính Hiệu Quả

Quản lý tài chính hiệu quả giúp bạn kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa lợi ích thuế.

 • Sử dụng phần mềm quản lý tài chính: Sử dụng phần mềm quản lý tài chính giúp bạn theo dõi thu chi, doanh thu, chi phí, lập báo cáo tài chính.
 • Lưu trữ hóa đơn chứng từ: Lưu trữ đầy đủ hóa đơn chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh để chứng minh chi phí hợp lý và sử dụng cho việc kê khai thuế.
 • Kiểm soát chi phí: Kiểm soát chi phí hợp lý, tránh lãng phí, tiết kiệm chi phí để giảm thu nhập chịu thuế.
 • Lập kế hoạch đầu tư: Lập kế hoạch đầu tư hợp lý để tối ưu hóa thu nhập và giảm thiểu rủi ro.

4.3. Tận Dụng Các Khoản Khấu Trừ Hợp Pháp

Tận dụng các khoản khấu trừ hợp pháp là cách hiệu quả để giảm thiểu nghĩa vụ thuế. Người làm tự do cần nắm vững các khoản khấu trừ được phép và sử dụng chúng một cách chính xác.

 • Khấu trừ chi phí sản xuất kinh doanh: Chứng minh chi phí sản xuất kinh doanh bằng hóa đơn chứng từ hợp pháp.
 • Khấu trừ gia cảnh: Áp dụng khấu trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc.
 • Khấu trừ bảo hiểm y tế, xã hội: Nộp bảo hiểm y tế, xã hội để được khấu trừ thuế.
 • Khấu trừ giáo dục, chữa bệnh, người thân: Sử dụng các khoản khấu trừ này để giảm thu nhập chịu thuế.

4.4. Theo Dõi Các Chính Sách Ưu Đãi Thuế

Thường xuyên cập nhật thông tin về các chính sách ưu đãi thuế giúp bạn nắm bắt cơ hội để giảm thiểu nghĩa vụ thuế và tối ưu hóa lợi ích thuế.

 • Theo dõi thông tin từ các cơ quan thuế: Tham khảo website của Tổng cục Thuế hoặc các cơ quan thuế địa phương để cập nhật thông tin về các chính sách ưu đãi thuế.
 • Tham gia các hội thảo, khóa học về thuế: Tham gia các hội thảo, khóa học về thuế để cập nhật kiến thức và kinh nghiệm về thuế.
 • Tư vấn chuyên viên thuế: Tham khảo ý kiến chuyên viên thuế để được tư vấn về các chính sách ưu đãi thuế phù hợp với trường hợp cụ thể.

4.5. Kê Khai Thuế Chính Xác, Đúng Hạn

Kê khai thuế chính xác, đúng hạn là trách nhiệm của người làm tự do. Việc kê khai thuế không chính xác hoặc chậm nộp có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như phạt tiền, truy thu thuế.

 • Sử dụng phần mềm kê khai thuế: Sử dụng phần mềm kê khai thuế giúp bạn kê khai thuế chính xác và nhanh chóng.
 • Kiểm tra lại thông tin kê khai: Kiểm tra lại thông tin kê khai trước khi nộp để tránh sai sót.
 • Nộp thuế đúng hạn: Nộp thuế đúng hạn để tránh phạt tiền.

Bên cạnh việc nắm vững kiến thức về thuế, người làm tự do cần thường xuyên cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau để tối ưu hóa lợi ích thuế và phát triển sự nghiệp thành công.

5. Lưu Ý Khi 申报 Thuế

申报 thuế là bước cuối cùng trong quá trình quản lý thuế của người làm tự do, đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác để tránh những sai sót có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi申报 thuế:

5.1. Kê khai đầy đủ và chính xác

Kê khai thuế đầy đủ và chính xác là trách nhiệm của người làm tự do, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật. Để kê khai thuế chính xác, người làm tự do cần lưu ý:

 • Chuẩn bị đầy đủ thông tin: Thu thập đầy đủ thông tin về thu nhập, chi phí, khấu trừ, doanh thu và các khoản liên quan để kê khai chính xác.
 • Sử dụng các mẫu kê khai chính thức: Sử dụng các mẫu kê khai thuế chính thức được cung cấp bởi Tổng cục Thuế hoặc các cơ quan thuế địa phương.
 • Kiểm tra kỹ lưỡng thông tin: Kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi申报 để tránh sai sót, đặc biệt là các con số liên quan đến thu nhập và chi phí.
 • Lưu trữ hồ sơ: Lưu trữ đầy đủ các tài liệu chứng minh thông tin申报, bao gồm hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, v.v. để phục vụ cho việc kiểm tra sau này.

5.2. Nộp thuế đúng hạn

Nộp thuế đúng hạn là trách nhiệm của người làm tự do, giúp đảm bảo dòng thu ngân sách nhà nước và tránh những khoản phạt tiền có thể xảy ra. Người làm tự do cần:

 • Xác định thời hạn申报: Theo quy định hiện hành, người làm tự do có thể申报 thuế hàng tháng hoặc hàng quý, tùy theo hình thức kinh doanh và doanh thu. Người làm tự do cần xác định rõ thời hạn申报 để tránh bị chậm nộp.
 • Theo dõi thời hạn申报: Theo dõi thời hạn申报 và nộp thuế đúng hạn, tránh những rủi ro về phạt tiền, truy thu thuế.
 • Nộp thuế qua kênh chính thức: Nộp thuế qua các kênh chính thức được phép, bao gồm nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, nộp qua ngân hàng, hoặc nộp qua dịch vụ thanh toán trực tuyến.

5.3. Lưu trữ thông tin申报

Lưu trữ thông tin申报 là điều cần thiết để phục vụ cho việc kiểm tra sau này, giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế và chứng minh các khoản chi phí đã申报. Người làm tự do cần:

 • Lưu trữ đầy đủ thông tin: Lưu trữ đầy đủ các thông tin申报, bao gồm mẫu kê khai, biên lai nộp thuế, hóa đơn chứng từ, hợp đồng, v.v.
 • Sử dụng phương pháp lưu trữ an toàn: Sử dụng phương pháp lưu trữ an toàn, tránh thất lạc, hư hỏng hoặc mất mát thông tin.
 • Lưu trữ thông tin lâu dài: Lưu trữ thông tin申报 trong thời hạn quy định của pháp luật, thông thường là 5 năm kể từ ngày申报.

5.4. Theo dõi và cập nhật thông tin

Thị trường kinh doanh luôn thay đổi, cùng với đó là các chính sách thuế cũng được điều chỉnh thường xuyên. Người làm tự do cần theo dõi và cập nhật thông tin về luật thuế, các khoản khấu trừ, chính sách ưu đãi thuế để đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật và tối ưu hóa lợi ích thuế. Các nguồn thông tin chính thức về thuế bao gồm:

 • Website của Tổng cục Thuế: Website của Tổng cục Thuế cung cấp thông tin đầy đủ về luật thuế, hướng dẫn 申报, các chính sách ưu đãi thuế, v.v.
 • Các cơ quan thuế địa phương: Cơ quan thuế địa phương cung cấp thông tin và hỗ trợ cho người làm tự do trong việc申报 thuế, giải đáp các thắc mắc về thuế.
 • Các chuyên viên thuế: Tham khảo ý kiến của các chuyên viên thuế để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế, đảm bảo việc申报 chính xác và tuân thủ luật.

Việc申报 thuế đúng cách là trách nhiệm của người làm tự do, giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh hợp pháp và tối ưu hóa lợi ích thuế. Nắm vững kiến thức về luật thuế, tận dụng các khoản khấu trừ hợp pháp,申报 chính xác, đúng hạn và thường xuyên cập nhật thông tin là những yếu tố quan trọng giúp người làm tự do thành công và phát triển sự nghiệp bền vững.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *