1. cách tính các khoản khấu trừ thuế

Cách Tính Các Khoản Khấu Trừ Thuế: Hướng Dẫn Chi Tiết Cho Người Lao Động

Thuế thu nhập cá nhân là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người lao động. Hiểu rõ cách tính các khoản Khấu trừ thuế là điều cần thiết để bạn có thể chủ động quản lý thu nhập và tiết kiệm được một phần chi phí. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách tính các khoản Khấu trừ thuế, giúp bạn nắm vững kiến thức và áp dụng hiệu quả trong thực tế.

1. Thu Nhập Chịu Thuế: Xác Định Nguồn Thu Nhập Cần Tính Thuế

Để tính toán các khoản Khấu trừ thuế, trước tiên bạn cần xác định được nguồn thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế là tổng số tiền thu nhập mà bạn nhận được từ các nguồn sau:

 • Lương, thưởng: Bao gồm tiền lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng, hoa hồng, tiền công làm thêm giờ, v.v.
 • Thu nhập từ kinh doanh, dịch vụ: Thu nhập từ việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ, cho thuê tài sản, v.v.
 • Thu nhập từ đầu tư: Thu nhập từ cổ tức, lãi suất, lợi nhuận từ bán tài sản, v.v.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản: Thu nhập từ việc bán nhà đất, xe cộ, cổ phiếu, v.v.
 • Thu nhập từ hoạt động khác: Thu nhập từ việc nhận quà tặng, hỗ trợ, di sản thừa kế, v.v.

Lưu ý rằng không phải tất cả các khoản thu nhập đều phải chịu thuế. Một số khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như:

 • Lương hưu, trợ cấp: Lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp thất nghiệp, v.v.
 • Tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm: Tiền bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, v.v.
 • Tiền bồi thường thiệt hại: Tiền bồi thường tai nạn lao động, bồi thường thiệt hại tài sản, v.v.
 • Tiền hỗ trợ từ chính phủ: Tiền hỗ trợ nông nghiệp, tiền hỗ trợ giáo dục, v.v.

Để xác định rõ ràng nguồn thu nhập chịu thuế, bạn nên tham khảo các văn bản pháp luật liên quan và trao đổi với chuyên viên thuế để được tư vấn cụ thể.

2. Các Khoản Khấu Trừ Được Phép: Hiểu Rõ Quy Định Và Điều Kiện Áp Dụng

Sau khi xác định được thu nhập chịu thuế, bạn có thể tiến hành khấu trừ các khoản được phép theo quy định của pháp luật. Việc khấu trừ này giúp giảm thuế phải nộp và tiết kiệm một phần chi phí cho người lao động. Dưới đây là một số khoản khấu trừ phổ biến:

2.1. Khấu Trừ Cá Nhân:

 • Khấu trừ cho bản thân: Mỗi cá nhân được khấu trừ 11.000.000 đồng/năm (tương đương 916.667 đồng/tháng) cho chi phí sinh hoạt cá nhân.
 • Khấu trừ cho người phụ thuộc: Mỗi người phụ thuộc được khấu trừ 4.400.000 đồng/năm (tương đương 366.667 đồng/tháng). Người phụ thuộc bao gồm:
  • Con dưới 18 tuổi hoặc dưới 25 tuổi đang học tập tại trường chính quy
  • Con khuyết tật
  • Vợ/chồng không có thu nhập
  • Người thân có giấy xác nhận thuộc diện phải nuôi dưỡng (cha mẹ già yếu, con cái bị bệnh, v.v.)

2.2. Khấu Trừ Chi Phí:

 • Khấu trừ chi phí bảo hiểm xã hội: Khấu trừ 8% trên mức lương đóng bảo hiểm xã hội, tối đa 10.000.000 đồng/năm (tương đương 833.333 đồng/tháng).
 • Khấu trừ chi phí bảo hiểm y tế: Khấu trừ 3% trên mức lương đóng bảo hiểm y tế, tối đa 10.000.000 đồng/năm (tương đương 833.333 đồng/tháng).
 • Khấu trừ chi phí bảo hiểm thất nghiệp: Khấu trừ 1% trên mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp, tối đa 10.000.000 đồng/năm (tương đương 833.333 đồng/tháng).

2.3. Khấu Trừ Khác:

 • Khấu trừ học phí: Khấu trừ 100% học phí cho bản thân hoặc con cái, tối đa 20.000.000 đồng/năm.
 • Khấu trừ chi phí khám chữa bệnh: Khấu trừ chi phí khám chữa bệnh cho bản thân và người phụ thuộc, tối đa 15.000.000 đồng/năm.
 • Khấu trừ chi phí đóng góp bảo hiểm tự nguyện: Khấu trừ 100% chi phí đóng góp bảo hiểm tự nguyện, tối đa 10.000.000 đồng/năm.
 • Khấu trừ chi phí công tác: Khấu trừ 100% chi phí công tác được xác nhận theo quy định, tối đa 10.000.000 đồng/năm.
 • Khấu trừ chi phí mua sắm tài sản: Khấu trừ 100% chi phí mua sắm tài sản cho sản xuất kinh doanh, tối đa 100.000.000 đồng/năm.

Lưu ý: Các khoản khấu trừ được phép có thể thay đổi theo từng năm, do đó bạn cần cập nhật thông tin mới nhất từ cơ quan thuế hoặc các trang web uy tín.

Ngoài ra, để khấu trừ các khoản chi phí, bạn cần cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh cho cơ quan thuế. Ví dụ, khi khấu trừ chi phí khám chữa bệnh, bạn cần cung cấp hóa đơn thanh toán từ bệnh viện, phòng khám. Tương tự, khi khấu trừ học phí, bạn cần cung cấp hóa đơn học phí từ trường học.

Hiểu rõ các khoản khấu trừ được phép và cách chứng minh chúng là điều cần thiết để bạn tối ưu hóa thuế thu nhập cá nhân và tiết kiệm được một phần chi phí. Hãy chủ động tìm hiểu, tra cứu thông tin và áp dụng kiến thức vào thực tế để tối ưu hóa lợi ích cho bản thân.

3. Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân: Áp Dụng Hệ Số Thuế Và Bảng Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Sau khi xác định được thu nhập chịu thuế và các khoản khấu trừ được phép, bạn có thể tiến hành tính toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bằng cách áp dụng hệ số thuế và bảng thuế TNCN. Hiện nay, Việt Nam áp dụng hai phương pháp tính thuế TNCN cho người lao động là:

3.1. Phương Pháp Tính Thuế Theo Hệ Số Thuế:

Phương pháp này áp dụng cho người lao động có thu nhập chịu thuế từ 5 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng/tháng. Thuế TNCN được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế x Hệ số thuế

Hệ số thuế được quy định theo từng mức thu nhập như sau:

Mức thu nhập chịu thuế (đồng/tháng) Hệ số thuế (%)
Từ 5.000.000 đến dưới 10.000.000 5
Từ 10.000.000 đến dưới 18.000.000 10
Từ 18.000.000 đến dưới 32.000.000 15
Từ 32.000.000 đến dưới 52.000.000 20
Từ 52.000.000 đến dưới 80.000.000 25
Từ 80.000.000 đến dưới 100.000.000 30

Ví dụ: Người lao động có thu nhập chịu thuế là 25 triệu đồng/tháng. Áp dụng bảng thuế trên, thuế TNCN phải nộp là:

Thuế TNCN = 25.000.000 x 15% = 3.750.000 đồng/tháng

3.2. Phương Pháp Tính Thuế Theo Bảng Thuế TNCN:

Phương pháp này áp dụng cho người lao động có thu nhập chịu thuế từ 100 triệu đồng/tháng trở lên. Thuế TNCN được tính theo bảng thuế TNCN như sau:

Mức thu nhập chịu thuế (đồng/tháng) Thuế suất (%) Số thuế phải nộp (đồng/tháng)
Từ 100.000.000 đến dưới 200.000.000 35 2.500.000 + 35% (Thu nhập chịu thuế – 100.000.000)
Từ 200.000.000 đến dưới 500.000.000 40 6.500.000 + 40% (Thu nhập chịu thuế – 200.000.000)
Từ 500.000.000 đến dưới 1.000.000.000 45 18.500.000 + 45% (Thu nhập chịu thuế – 500.000.000)
Từ 1.000.000.000 trở lên 50 43.500.000 + 50% (Thu nhập chịu thuế – 1.000.000.000)

Ví dụ: Người lao động có thu nhập chịu thuế là 150 triệu đồng/tháng. Áp dụng bảng thuế trên, thuế TNCN phải nộp là:

Thuế TNCN = 2.500.000 + 35% (150.000.000 – 100.000.000) = 10.000.000 đồng/tháng

Lưu ý: Bảng thuế TNCN có thể thay đổi theo từng năm, do đó bạn cần cập nhật thông tin mới nhất từ cơ quan thuế hoặc các trang web uy tín.

Ngoài ra, khi tính thuế TNCN, bạn cần lưu ý đến các quy định về Khấu trừ thuế theo luật. Ví dụ, người lao động có thu nhập từ lương, thưởng có thể được khấu trừ 10% thuế TNCN phải nộp, tối đa 20.000.000 đồng/năm.

Hiểu rõ cách tính thuế TNCN theo hệ số thuế và bảng thuế TNCN là điều cần thiết để bạn có thể chủ động quản lý thu nhập và tiết kiệm được một phần chi phí. Hãy chủ động tìm hiểu, tra cứu thông tin và áp dụng kiến thức vào thực tế để tối ưu hóa lợi ích cho bản thân.

4. Ví Dụ Minh Họa: Áp Dụng Cách Tính Vào Trường Hợp Thực Tế

Để hiểu rõ hơn về cách tính các khoản Khấu trừ thuế, hãy cùng xem xét ví dụ minh họa sau:

Thông tin cá nhân:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn A
 • Tuổi: 30 tuổi
 • Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
 • Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
 • Số người phụ thuộc: 1 (con dưới 18 tuổi)

Thông tin thu nhập:

 • Lương cơ bản: 15.000.000 đồng/tháng
 • Phụ cấp: 3.000.000 đồng/tháng
 • Tiền thưởng: 2.000.000 đồng/tháng

Thông tin khấu trừ:

 • Khấu trừ bảo hiểm xã hội: 8% trên mức lương đóng bảo hiểm xã hội
 • Khấu trừ bảo hiểm y tế: 3% trên mức lương đóng bảo hiểm y tế
 • Khấu trừ bảo hiểm thất nghiệp: 1% trên mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp
 • Khấu trừ học phí: 10.000.000 đồng/năm (cho con)

Bước 1: Xác định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế = Lương cơ bản + Phụ cấp + Tiền thưởng = 15.000.000 + 3.000.000 + 2.000.000 = 20.000.000 đồng/tháng

Bước 2: Tính các khoản khấu trừ

 • Khấu trừ cá nhân: 11.000.000 đồng/năm + 4.400.000 đồng/năm (cho con) = 15.400.000 đồng/năm
 • Khấu trừ bảo hiểm xã hội: 8% x (15.000.000 + 3.000.000) = 1.440.000 đồng/tháng
 • Khấu trừ bảo hiểm y tế: 3% x (15.000.000 + 3.000.000) = 540.000 đồng/tháng
 • Khấu trừ bảo hiểm thất nghiệp: 1% x (15.000.000 + 3.000.000) = 180.000 đồng/tháng
 • Khấu trừ học phí: 10.000.000 đồng/năm = 833.333 đồng/tháng

Bước 3: Tính thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập chịu thuế sau khấu trừ = 20.000.000 – (1.440.000 + 540.000 + 180.000 + 833.333) = 16.946.667 đồng/tháng

Áp dụng bảng thuế TNCN, thuế TNCN phải nộp là:

Thuế TNCN = 5% x 16.946.667 = 847.333 đồng/tháng

Bước 4: Tính thuế phải nộp thực tế

Thuế phải nộp thực tế = Thuế TNCN – Khấu trừ thuế TNCN (nếu có)

Giả sử Nguyễn Văn A được khấu trừ 10% thuế TNCN, tối đa 20.000.000 đồng/năm.

Khấu trừ thuế TNCN = 10% x 847.333 = 84.733 đồng/tháng

Thuế phải nộp thực tế = 847.333 – 84.733 = 762.600 đồng/tháng

Như vậy, trong trường hợp này, Nguyễn Văn A phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 762.600 đồng/tháng.

Ví dụ trên giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính các khoản Khấu trừ thuế và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, mỗi trường hợp cụ thể sẽ có những điểm khác biệt về thu nhập, các khoản khấu trừ được phép, và cách tính thuế. Do đó, bạn nên tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật liên quan và tham khảo ý kiến của chuyên viên thuế để đảm bảo tính chính xác cho trường hợp của mình.

5. Lời Khuyên Tiết Kiệm Thuế: Tối Ưu Hóa Thu Nhập Và Các Khoản Khấu Trừ

Sau khi đã nắm vững cách tính các khoản Khấu trừ thuế, bạn có thể áp dụng một số lời khuyên để tối ưu hóa thu nhập và tiết kiệm thuế một cách hợp pháp:

1. Tối ưu hóa thu nhập:

 • Nâng cao kỹ năng: Hãy đầu tư thời gian và tiền bạc để nâng cao kỹ năng chuyên môn, giúp bạn có cơ hội thăng tiến, tăng lương và thu nhập.
 • Tìm kiếm cơ hội mới: Luôn cập nhật thông tin thị trường lao động, tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với năng lực và sở trường, để có thể thu nhập cao hơn.
 • Phát triển kinh doanh: Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh, hãy mạnh dạn khởi nghiệp và phát triển kinh doanh để tăng thu nhập.
 • Đầu tư thông minh: Hãy đầu tư tiền nhàn rỗi vào các kênh đầu tư hiệu quả, giúp bạn sinh lời và tăng thu nhập thụ động.

2. Tận dụng tối đa các khoản khấu trừ:

 • Khấu trừ cho người phụ thuộc: Hãy đăng ký khai thuế cho người phụ thuộc để được khấu trừ tối đa.
 • Khấu trừ học phí: Hãy thu thập đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí học phí để được khấu trừ.
 • Khấu trừ chi phí khám chữa bệnh: Hãy lưu giữ hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh cho bản thân và người phụ thuộc.
 • Khấu trừ chi phí đóng góp bảo hiểm tự nguyện: Hãy đóng góp bảo hiểm tự nguyện để được khấu trừ.
 • Khấu trừ chi phí công tác: Hãy xin xác nhận chi phí công tác từ công ty để được khấu trừ.
 • Khấu trừ chi phí mua sắm tài sản: Hãy thu thập đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí mua sắm tài sản cho sản xuất kinh doanh.

3. Luôn cập nhật thông tin mới nhất về thuế:

 • Theo dõi các văn bản pháp luật: Hãy thường xuyên theo dõi các văn bản pháp luật liên quan đến thuế để cập nhật thông tin mới nhất về các khoản khấu trừ được phép.
 • Tham khảo thông tin từ cơ quan thuế: Hãy truy cập website của cơ quan thuế hoặc liên hệ với chuyên viên thuế để được tư vấn cụ thể về các quy định thuế.
 • Tham gia các buổi hội thảo về thuế: Hãy tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm về thuế để cập nhật thông tin và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia.

4. Tìm kiếm tư vấn chuyên nghiệp:

 • Liên hệ với chuyên viên thuế: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tính toán thuế, hãy liên hệ với chuyên viên thuế để được tư vấn và hỗ trợ.
 • Tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính: Hãy tìm kiếm ý kiến của các chuyên gia tài chính để được tư vấn về quản lý tài chính, đầu tư và tiết kiệm thuế.

Bằng cách áp dụng những lời khuyên trên, bạn có thể tối ưu hóa thu nhập và các khoản khấu trừ, giúp bạn tiết kiệm thuế một cách hợp pháp và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính cá nhân.

Hãy nhớ rằng, việc hiểu rõ và áp dụng kiến thức về thuế là điều cần thiết để bạn có thể chủ động quản lý tài chính và bảo vệ lợi ích cho bản thân.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *