7. Chi phí bảo hiểm y tế bao nhiêu

Chi phí bảo hiểm y tế bao nhiêu? Hướng dẫn chi tiết cho người dân

Bảo Hiểm Y Tế là một trong những dịch vụ quan trọng bảo vệ sức khỏe cho người dân. Việc nắm rõ chi phí Bảo Hiểm Y Tế là điều cần thiết để bạn có thể lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mức phí Bảo Hiểm Y Tế, các loại bảo hiểm và cách tính toán chi phí, giúp bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ này.

1. Các loại Bảo Hiểm Y Tế tại Việt Nam

Tại Việt Nam, hiện nay có hai loại Bảo Hiểm Y Tế chính:

 • Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc: Là loại Bảo Hiểm Y Tế mà mọi công dân Việt Nam đều phải tham gia. Loại bảo hiểm này được quản lý bởi Quỹ Bảo Hiểm Y Tế quốc gia và do Nhà nước tài trợ một phần. Người dân có thể tham gia Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc theo các hình thức sau:
  • Bảo Hiểm Y Tế cho người lao động: Người lao động tham gia Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc thông qua đơn vị sử dụng lao động. Mức đóng bảo hiểm được chia sẻ giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động theo tỷ lệ quy định.
  • Bảo Hiểm Y Tế cho người dân tự do: Người dân tự do (không tham gia Bảo Hiểm Y Tế qua đơn vị sử dụng lao động) phải tự đóng Bảo Hiểm Y Tế theo mức quy định. Mức đóng Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện cho người dân tự do có thể thay đổi tùy theo từng địa phương và từng thời điểm.
  • Bảo Hiểm Y Tế cho học sinh, sinh viên: Học sinh, sinh viên tham gia Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc thông qua trường học hoặc cơ sở đào tạo. Mức đóng bảo hiểm thường được hỗ trợ bởi gia đình hoặc cơ sở đào tạo.
  • Bảo Hiểm Y Tế cho người có công với cách mạng: Người có công với cách mạng tham gia Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc với mức đóng bảo hiểm được miễn giảm.
 • Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện: Là loại Bảo Hiểm Y Tế mà người dân có thể lựa chọn tham gia để được hưởng các quyền lợi bảo hiểm cao hơn so với Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc. Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện thường do các công ty bảo hiểm phi chính phủ cung cấp và có mức phí cao hơn Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc. Các quyền lợi Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện có thể bao gồm:
  • Bảo hiểm chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo: Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện có thể hỗ trợ chi phí điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư, tim mạch, thận…
  • Bảo hiểm chi phí khám chữa bệnh trong và ngoài nước: Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện có thể hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong và ngoài nước.
  • Bảo hiểm chi phí tai nạn: Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện có thể hỗ trợ chi phí điều trị các tai nạn.
  • Bảo hiểm chi phí bảo dưỡng sức khỏe: Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện có thể hỗ trợ chi phí kiểm tra sức khỏe định kỳ, phục hồi chức năng sau bệnh…

  Việc lựa chọn loại Bảo Hiểm Y Tế phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của mỗi cá nhân. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các loại Bảo Hiểm Y Tế, quyền lợi và chi phí bảo hiểm để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

  2. Mức phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản

  Mức phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản được quy định bởi Luật Bảo Hiểm Y Tế và được điều chỉnh định kỳ. Mức phí này phụ thuộc vào đối tượng tham gia bảo hiểm và được chia thành hai loại chính:

  • Mức phí Bảo Hiểm Y Tế cho người lao động: Mức phí này được chia sẻ giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động theo tỷ lệ quy định. Tỷ lệ đóng góp thường là 1,5% mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động và 3% mức lương tối thiểu vùng đối với đơn vị sử dụng lao động.
  • Mức phí Bảo Hiểm Y Tế cho người dân tự do: Người dân tự do phải tự đóng Bảo Hiểm Y Tế theo mức quy định. Mức phí này thường được tính theo tháng và thay đổi tùy theo từng địa phương và từng thời điểm. Mức phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản cho người dân tự do hiện nay là 74.000 đồng/tháng.

  Ngoài ra, một số đối tượng được miễn giảm phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản như:

  • Người có công với cách mạng
  • Trẻ em dưới 6 tuổi
  • Người khuyết tật nặng
  • Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

  Để tìm hiểu chi tiết về mức phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản cho từng đối tượng cụ thể, bạn có thể liên hệ với cơ quan Bảo Hiểm Y Tế địa phương hoặc truy cập website của Quỹ Bảo Hiểm Y Tế quốc gia.

  Bảng sau đây cung cấp thông tin chi tiết về mức phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản hiện hành:

  Đối tượng Mức phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản (VNĐ/tháng)
  Người lao động 1,5% mức lương tối thiểu vùng (do người lao động đóng) + 3% mức lương tối thiểu vùng (do đơn vị sử dụng lao động đóng)
  Người dân tự do 74.000
  Học sinh, sinh viên Được miễn giảm phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản
  Người có công với cách mạng Được miễn giảm phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản
  Trẻ em dưới 6 tuổi Được miễn giảm phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản
  Người khuyết tật nặng Được miễn giảm phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản
  Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo Được miễn giảm phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản

  Lưu ý: Mức phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản có thể thay đổi theo quy định của pháp luật.

  3. Cách tính toán chi phí Bảo Hiểm Y Tế

  Chi phí Bảo Hiểm Y Tế được tính toán dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

  • Loại Bảo Hiểm Y Tế: Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc có mức phí thấp hơn Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện. Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện thường có mức phí cao hơn và được tính toán dựa trên các yếu tố như độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, gói bảo hiểm lựa chọn…
  • Đối tượng tham gia bảo hiểm: Mức phí Bảo Hiểm Y Tế cho người lao động và người dân tự do khác nhau. Người lao động đóng góp một phần mức phí Bảo Hiểm Y Tế, trong khi người dân tự do phải tự đóng góp toàn bộ mức phí.
  • Mức lương tối thiểu vùng: Mức phí Bảo Hiểm Y Tế cho người lao động được tính dựa trên mức lương tối thiểu vùng. Mức lương tối thiểu vùng thay đổi theo từng khu vực địa lý.
  • Gói bảo hiểm lựa chọn: Với Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện, mức phí sẽ thay đổi theo gói bảo hiểm mà bạn lựa chọn. Gói bảo hiểm càng cao, mức phí càng cao.

  Dưới đây là một số ví dụ về cách tính toán chi phí Bảo Hiểm Y Tế:

  • Người lao động: Giả sử mức lương tối thiểu vùng là 4.180.000 đồng/tháng. Người lao động đóng góp 1,5% mức lương tối thiểu vùng, tương đương với 62.700 đồng/tháng. Đơn vị sử dụng lao động đóng góp 3% mức lương tối thiểu vùng, tương đương với 125.400 đồng/tháng. Tổng mức phí Bảo Hiểm Y Tế cho người lao động là 188.100 đồng/tháng.
  • Người dân tự do: Mức phí Bảo Hiểm Y Tế cơ bản cho người dân tự do hiện nay là 74.000 đồng/tháng.
  • Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện: Mức phí Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện phụ thuộc vào gói bảo hiểm mà bạn lựa chọn. Ví dụ, một gói Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện cho người dưới 30 tuổi có thể có mức phí từ 1.000.000 đồng/năm trở lên.

  Để tính toán chính xác chi phí Bảo Hiểm Y Tế cho trường hợp cụ thể của bạn, bạn nên liên hệ với cơ quan Bảo Hiểm Y Tế địa phương hoặc công ty bảo hiểm phi chính phủ.

  Bảng sau đây cung cấp thông tin chi tiết về cách tính toán chi phí Bảo Hiểm Y Tế cho người lao động:

  Mức lương tối thiểu vùng (VNĐ/tháng) Phí người lao động đóng (VNĐ/tháng) Phí đơn vị sử dụng lao động đóng (VNĐ/tháng) Tổng phí (VNĐ/tháng)
  4.180.000 62.700 (1,5% mức lương tối thiểu vùng) 125.400 (3% mức lương tối thiểu vùng) 188.100
  4.420.000 66.300 (1,5% mức lương tối thiểu vùng) 132.600 (3% mức lương tối thiểu vùng) 198.900
  4.670.000 70.050 (1,5% mức lương tối thiểu vùng) 140.100 (3% mức lương tối thiểu vùng) 210.150

  Lưu ý: Mức phí Bảo Hiểm Y Tế có thể thay đổi theo quy định của pháp luật.

  4. Lợi ích khi tham gia Bảo Hiểm Y Tế

  Tham gia Bảo Hiểm Y Tế mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, giúp họ yên tâm hơn khi đối mặt với các vấn đề về sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích chính:

  • Tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí thấp: Bảo Hiểm Y Tế giúp người dân được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập với chi phí thấp hơn so với tự chi trả. Người tham gia Bảo Hiểm Y Tế chỉ cần đóng một khoản phí nhỏ mỗi tháng để được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.
  • Hỗ trợ chi phí điều trị bệnh: Bảo Hiểm Y Tế hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, bao gồm cả chi phí điều trị nội trú và ngoại trú. Người tham gia Bảo Hiểm Y Tế được hưởng quyền lợi bảo hiểm trong phạm vi quy định của luật Bảo Hiểm Y Tế, giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh.
  • Bảo vệ sức khỏe toàn diện: Tham gia Bảo Hiểm Y Tế giúp người dân chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Họ có thể khám chữa bệnh định kỳ, được tư vấn và theo dõi sức khỏe từ các chuyên gia y tế, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
  • An tâm hơn khi đối mặt với rủi ro về sức khỏe: Bảo Hiểm Y Tế giúp người dân an tâm hơn khi đối mặt với rủi ro về sức khỏe. Khi gặp vấn đề về sức khỏe, người tham gia Bảo Hiểm Y Tế không phải lo lắng về chi phí điều trị, mà có thể tập trung vào việc điều trị và phục hồi sức khỏe.
  • Thúc đẩy phát triển hệ thống y tế: Số lượng người tham gia Bảo Hiểm Y Tế ngày càng tăng giúp tăng cường nguồn lực cho hệ thống y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và cơ sở hạ tầng y tế.

  Bên cạnh đó, Bảo Hiểm Y Tế còn mang lại nhiều lợi ích khác như:

  • Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người nghèo: Bảo Hiểm Y Tế giúp người nghèo và các đối tượng yếu thế có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
  • Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người lao động: Bảo Hiểm Y Tế giúp người lao động yên tâm hơn khi đối mặt với rủi ro về sức khỏe, góp phần nâng cao năng suất lao động.
  • Thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội: Bảo Hiểm Y Tế góp phần nâng cao sức khỏe của người dân, giảm bớt gánh nặng về chi phí y tế cho gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

  Tham gia Bảo Hiểm Y Tế là một trong những cách thức hiệu quả để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.

  5. Những lưu ý khi tham gia Bảo Hiểm Y Tế

  Khi tham gia Bảo Hiểm Y Tế, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng để đảm bảo quyền lợi của mình:

  • Nắm rõ các loại Bảo Hiểm Y Tế: Hiện nay có hai loại Bảo Hiểm Y Tế chính là Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc và Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện. Bạn cần hiểu rõ đặc điểm, quyền lợi và chi phí của từng loại bảo hiểm để lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.
  • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tham gia bảo hiểm: Khi tham gia Bảo Hiểm Y Tế, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Bảo Hiểm Y Tế. Hồ sơ bao gồm giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận thu nhập (nếu có) và một số giấy tờ khác tùy theo trường hợp cụ thể.
  • Đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn: Bạn cần đóng phí Bảo Hiểm Y Tế đầy đủ và đúng hạn để tránh việc bị gián đoạn quyền lợi bảo hiểm. Nên theo dõi lịch đóng bảo hiểm và thực hiện đóng phí bảo hiểm kịp thời để đảm bảo quyền lợi của mình.
  • Lưu trữ cẩn thận thẻ Bảo Hiểm Y Tế: Thẻ Bảo Hiểm Y Tế là giấy tờ quan trọng khi sử dụng dịch vụ y tế. Bạn cần lưu trữ thẻ Bảo Hiểm Y Tế cẩn thận và mang theo khi đi khám chữa bệnh.
  • Tìm hiểu các quyền lợi Bảo Hiểm Y Tế: Bạn cần tìm hiểu kỹ về các quyền lợi Bảo Hiểm Y Tế để biết rõ phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và các trường hợp được hưởng bảo hiểm. Nên tham khảo các quy định của pháp luật và thông tin từ cơ quan Bảo Hiểm Y Tế để nắm rõ các quyền lợi của mình.
  • Nắm rõ quy định về sử dụng Bảo Hiểm Y Tế: Bạn cần nắm rõ quy định về việc sử dụng Bảo Hiểm Y Tế, bao gồm việc lựa chọn cơ sở y tế, quy định về khám chữa bệnh, các trường hợp được hưởng bảo hiểm và các trường hợp không được hưởng bảo hiểm.
  • Thực hiện khai báo y tế trung thực: Khi tham gia Bảo Hiểm Y Tế hoặc sử dụng dịch vụ y tế, bạn cần khai báo y tế trung thực để đảm bảo quyền lợi của mình và tránh trường hợp bị từ chối bảo hiểm hoặc giảm quyền lợi bảo hiểm.
  • Kiểm tra lại thông tin bảo hiểm định kỳ: Bạn nên kiểm tra lại thông tin Bảo Hiểm Y Tế định kỳ để đảm bảo thông tin cá nhân, địa chỉ liên lạc và các thông tin khác chính xác. Nên liên hệ với cơ quan Bảo Hiểm Y Tế để cập nhật thông tin khi có thay đổi.
  • Nắm rõ quy định về thanh lý bảo hiểm: Bạn cần nắm rõ quy định về thanh lý Bảo Hiểm Y Tế để biết cách thực hiện khi muốn chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Nên liên hệ với cơ quan Bảo Hiểm Y Tế để được hướng dẫn chi tiết.

  Bên cạnh những lưu ý trên, bạn cũng nên chủ động tìm hiểu thông tin về các dịch vụ y tế, các chính sách Bảo Hiểm Y Tế mới để nâng cao kiến thức và bảo vệ quyền lợi của mình. Việc tham gia Bảo Hiểm Y Tế là một giải pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, giảm bớt gánh nặng tài chính khi gặp phải vấn đề về sức khỏe.

  6. Cách đóng Bảo Hiểm Y Tế trực tuyến

  Ngày nay, việc đóng Bảo Hiểm Y Tế trực tuyến đã trở nên vô cùng tiện lợi, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Bạn có thể thực hiện đóng Bảo Hiểm Y Tế trực tuyến thông qua các kênh sau:

  • Website của Quỹ Bảo Hiểm Y Tế quốc gia: Bạn truy cập vào website https://www.baohiemyte.gov.vn/ và thực hiện các bước hướng dẫn để đóng Bảo Hiểm Y Tế. Bạn cần có tài khoản đăng nhập và thông tin cá nhân để tiến hành thanh toán.
  • Ứng dụng ViettelPay: Ứng dụng ViettelPay cho phép bạn đóng Bảo Hiểm Y Tế trực tuyến một cách nhanh chóng và tiện lợi. Bạn chỉ cần tải ứng dụng ViettelPay về điện thoại, đăng nhập tài khoản và thực hiện các bước hướng dẫn để đóng Bảo Hiểm Y Tế.
  • Ứng dụng Mobile Banking: Hầu hết các ngân hàng hiện nay đều cung cấp dịch vụ đóng Bảo Hiểm Y Tế trực tuyến thông qua ứng dụng Mobile Banking. Bạn chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng, chọn mục đóng Bảo Hiểm Y Tế và thực hiện các bước hướng dẫn để hoàn tất thanh toán.
  • Cổng thanh toán trực tuyến: Một số cổng thanh toán trực tuyến như VNPay, Momo, ZaloPay… cũng cho phép bạn đóng Bảo Hiểm Y Tế trực tuyến. Bạn cần liên kết tài khoản ngân hàng với cổng thanh toán và thực hiện các bước hướng dẫn để thanh toán.

  Để đóng Bảo Hiểm Y Tế trực tuyến, bạn cần chuẩn bị các thông tin sau:

  • Số thẻ Bảo Hiểm Y Tế: Số thẻ Bảo Hiểm Y Tế là thông tin bắt buộc để xác định đối tượng đóng bảo hiểm.
  • Thông tin cá nhân: Bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ… để xác nhận danh tính.
  • Thông tin thanh toán: Bạn cần cung cấp thông tin thẻ ngân hàng hoặc tài khoản thanh toán để thực hiện thanh toán Bảo Hiểm Y Tế.

  Sau khi hoàn tất các bước đóng Bảo Hiểm Y Tế trực tuyến, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận thanh toán thành công. Bạn nên lưu lại thông tin thanh toán để kiểm tra và đối chiếu nếu cần thiết. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với cơ quan Bảo Hiểm Y Tế để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

  Việc đóng Bảo Hiểm Y Tế trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho người dân như:

  • Tiết kiệm thời gian và công sức: Bạn không cần phải đến trực tiếp cơ quan Bảo Hiểm Y Tế để đóng bảo hiểm, mà có thể thực hiện mọi thao tác trên điện thoại hoặc máy tính.
  • Tiện lợi và linh hoạt: Bạn có thể đóng Bảo Hiểm Y Tế mọi lúc mọi nơi, miễn là có kết nối internet.
  • An toàn và bảo mật: Các kênh đóng Bảo Hiểm Y Tế trực tuyến đều được bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản thanh toán.

  Hãy tận dụng những lợi ích của việc đóng Bảo Hiểm Y Tế trực tuyến để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình một cách hiệu quả.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *