5. điều kiện áp dụng tín dụng thuế

Điều kiện áp dụng tín dụng thuế: Hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp

Tín Dụng Thuế là một công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp giảm thiểu nghĩa vụ thuế phải nộp, đồng thời thúc đẩy hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để được hưởng lợi từ chính sách này, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện áp dụng Tín Dụng Thuế. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các điều kiện, quyền lợi và cách thức khai thác tối ưu Tín Dụng Thuế cho doanh nghiệp.

1. Khái niệm về Tín Dụng Thuế

Tín Dụng Thuế là một hình thức hỗ trợ tài chính của nhà nước cho doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp khấu trừ một phần hoặc toàn bộ số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Tín Dụng Thuế thường được áp dụng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính ưu tiên, nhằm khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế.

Cơ chế hoạt động của Tín Dụng Thuế dựa trên việc doanh nghiệp được phép khấu trừ số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước trong những trường hợp được pháp luật quy định. Số tiền thuế được khấu trừ này gọi là “Tín Dụng Thuế”. Doanh nghiệp có thể sử dụng Tín Dụng Thuế để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng hoặc các loại thuế khác.

Ví dụ, một doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo có thể được hưởng Tín Dụng Thuế đối với khoản đầu tư đó. Khi doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, họ có thể khấu trừ số tiền Tín Dụng Thuế này vào thuế phải nộp, dẫn đến giảm thuế phải nộp cho nhà nước.

Tín Dụng Thuế là một công cụ hữu ích cho doanh nghiệp bởi vì:

 • Giảm thiểu nghĩa vụ thuế phải nộp.
 • Tăng cường dòng tiền cho doanh nghiệp.
 • Thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên.
 • Khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động mang tính xã hội.

2. Các loại hình Tín Dụng Thuế phổ biến

Tín Dụng Thuế được chia thành nhiều loại hình, mỗi loại hình có những đặc điểm và điều kiện áp dụng riêng. Dưới đây là một số loại hình Tín Dụng Thuế phổ biến ở Việt Nam:

 • Tín Dụng Thuế đầu tư: Loại hình này được áp dụng đối với các dự án đầu tư mới hoặc mở rộng, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên. Tín Dụng Thuế đầu tư thường được áp dụng theo tỷ lệ phần trăm so với giá trị đầu tư, hoặc theo một mức cố định. Ví dụ, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo có thể được hưởng Tín Dụng Thuế 20% giá trị đầu tư.
 • Tín Dụng Thuế xuất khẩu: Loại hình này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tín Dụng Thuế xuất khẩu được tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá trị hàng hóa xuất khẩu. Ví dụ, doanh nghiệp xuất khẩu gạo có thể được hưởng Tín Dụng Thuế 5% giá trị hàng hóa xuất khẩu.
 • Tín Dụng Thuế nghiên cứu và phát triển (R&D): Loại hình này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, tạo ra các sản phẩm mới, công nghệ mới. Tín Dụng Thuế R&D thường được tính theo tỷ lệ phần trăm so với chi phí R&D, hoặc theo một mức cố định. Ví dụ, doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất pin mặt trời có thể được hưởng Tín Dụng Thuế 50% chi phí R&D.
 • Tín Dụng Thuế đào tạo: Loại hình này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động. Tín Dụng Thuế đào tạo thường được tính theo tỷ lệ phần trăm so với chi phí đào tạo, hoặc theo một mức cố định. Ví dụ, doanh nghiệp đào tạo nhân viên về kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý có thể được hưởng Tín Dụng Thuế 30% chi phí đào tạo.
 • Tín Dụng Thuế bảo vệ môi trường: Loại hình này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các công nghệ và thiết bị thân thiện với môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tín Dụng Thuế bảo vệ môi trường thường được tính theo tỷ lệ phần trăm so với chi phí đầu tư vào công nghệ và thiết bị thân thiện với môi trường, hoặc theo một mức cố định. Ví dụ, doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải có thể được hưởng Tín Dụng Thuế 20% chi phí đầu tư.

Mỗi loại hình Tín Dụng Thuế đều có những quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện áp dụng và mức hưởng. Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định này để đảm bảo việc khai thác Tín Dụng Thuế hiệu quả và đúng luật.

3. Điều kiện chung để áp dụng Tín Dụng Thuế

Để được hưởng lợi từ chính sách Tín Dụng Thuế, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung được quy định trong Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các điều kiện chung bao gồm:

 • Doanh nghiệp phải là người nộp thuế hợp pháp: Điều kiện này là cơ sở để doanh nghiệp được hưởng quyền lợi từ các chính sách thuế của nhà nước. Doanh nghiệp cần đảm bảo đã được cấp phép kinh doanh hợp pháp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh phải thuộc diện được hưởng Tín Dụng Thuế: Mỗi loại hình Tín Dụng Thuế sẽ áp dụng đối với những ngành nghề, lĩnh vực cụ thể. Doanh nghiệp cần kiểm tra xem hoạt động sản xuất kinh doanh của mình có nằm trong danh mục được hưởng Tín Dụng Thuế hay không.
 • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể của loại hình Tín Dụng Thuế: Ngoài điều kiện chung, mỗi loại hình Tín Dụng Thuế còn có những điều kiện cụ thể về quy mô đầu tư, mức chi phí, tỷ lệ xuất khẩu, v.v. Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các điều kiện cụ thể này để đảm bảo việc áp dụng Tín Dụng Thuế phù hợp.
 • Phải có hồ sơ, chứng từ hợp lệ để chứng minh việc đáp ứng các điều kiện: Doanh nghiệp cần lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc đáp ứng các điều kiện áp dụng Tín Dụng Thuế. Những giấy tờ này sẽ được cơ quan thuế kiểm tra trong quá trình xác minh và giải quyết hồ sơ Tín Dụng Thuế.
 • Phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế khác: Doanh nghiệp cần đảm bảo đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế khác như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, v.v. Việc vi phạm nghĩa vụ thuế có thể dẫn đến việc bị hủy bỏ quyền hưởng Tín Dụng Thuế.

Ngoài các điều kiện chung nêu trên, doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến các quy định cụ thể về thời hạn nộp hồ sơ, thời hạn hưởng Tín Dụng Thuế và các thủ tục hành chính liên quan. Doanh nghiệp có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế hoặc tìm hiểu thông tin trên website của cơ quan thuế để cập nhật thông tin mới nhất về các quy định này.

Việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện áp dụng Tín Dụng Thuế sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo việc sử dụng Tín Dụng Thuế một cách hợp pháp và hiệu quả, tránh những rủi ro về pháp lý.

4. Điều kiện cụ thể đối với từng loại hình Tín Dụng Thuế

Ngoài những điều kiện chung, mỗi loại hình Tín Dụng Thuế lại có những điều kiện riêng biệt, được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật liên quan. Dưới đây là một số điều kiện cụ thể đối với các loại hình Tín Dụng Thuế phổ biến:

4.1. Tín Dụng Thuế đầu tư

 • Dự án đầu tư phải thuộc diện được hưởng Tín Dụng Thuế: Danh mục các dự án đầu tư được hưởng Tín Dụng Thuế được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan. Doanh nghiệp cần kiểm tra xem dự án đầu tư của mình có nằm trong danh mục này hay không.
 • Giá trị đầu tư phải đạt mức tối thiểu: Mỗi loại hình Tín Dụng Thuế đầu tư thường có mức giá trị đầu tư tối thiểu để được hưởng ưu đãi. Ví dụ, dự án đầu tư vào năng lượng tái tạo có thể yêu cầu giá trị đầu tư tối thiểu là 10 tỷ đồng.
 • Phải có giấy phép đầu tư hợp lệ: Doanh nghiệp cần có giấy phép đầu tư hợp pháp cho dự án đầu tư để được hưởng Tín Dụng Thuế. Giấy phép đầu tư phải được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Phải hoàn thành đầu tư theo đúng tiến độ: Doanh nghiệp cần hoàn thành đầu tư theo đúng tiến độ đã được phê duyệt trong giấy phép đầu tư. Việc chậm tiến độ có thể dẫn đến việc bị hủy bỏ quyền hưởng Tín Dụng Thuế.
 • Phải đưa dự án vào hoạt động khai thác: Doanh nghiệp cần đưa dự án vào hoạt động khai thác sau khi hoàn thành đầu tư. Việc khai thác dự án phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật.

4.2. Tín Dụng Thuế xuất khẩu

 • Hàng hóa xuất khẩu phải thuộc diện được hưởng Tín Dụng Thuế: Danh mục hàng hóa xuất khẩu được hưởng Tín Dụng Thuế được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan. Doanh nghiệp cần kiểm tra xem hàng hóa xuất khẩu của mình có nằm trong danh mục này hay không.
 • Giá trị hàng hóa xuất khẩu phải đạt mức tối thiểu: Mỗi loại hình Tín Dụng Thuế xuất khẩu thường có mức giá trị hàng hóa xuất khẩu tối thiểu để được hưởng ưu đãi. Ví dụ, hàng hóa xuất khẩu sang thị trường EU có thể yêu cầu giá trị xuất khẩu tối thiểu là 500 triệu đồng.
 • Phải có hợp đồng xuất khẩu hợp lệ: Doanh nghiệp cần có hợp đồng xuất khẩu hợp lệ với đối tác nước ngoài để được hưởng Tín Dụng Thuế. Hợp đồng xuất khẩu phải được ký kết theo đúng quy định của pháp luật.
 • Phải xuất khẩu hàng hóa theo đúng hợp đồng: Doanh nghiệp cần xuất khẩu hàng hóa theo đúng số lượng, chất lượng và thời hạn đã được ghi trong hợp đồng xuất khẩu. Việc vi phạm hợp đồng có thể dẫn đến việc bị hủy bỏ quyền hưởng Tín Dụng Thuế.
 • Phải có chứng từ chứng minh việc xuất khẩu: Doanh nghiệp cần có đầy đủ các chứng từ chứng minh việc xuất khẩu hàng hóa, bao gồm chứng từ hải quan, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, v.v.

4.3. Tín Dụng Thuế nghiên cứu và phát triển (R&D)

 • Hoạt động R&D phải thuộc diện được hưởng Tín Dụng Thuế: Danh mục các hoạt động R&D được hưởng Tín Dụng Thuế được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan. Doanh nghiệp cần kiểm tra xem hoạt động R&D của mình có nằm trong danh mục này hay không.
 • Chi phí R&D phải đạt mức tối thiểu: Mỗi loại hình Tín Dụng Thuế R&D thường có mức chi phí R&D tối thiểu để được hưởng ưu đãi. Ví dụ, hoạt động R&D về công nghệ xanh có thể yêu cầu chi phí R&D tối thiểu là 1 tỷ đồng.
 • Phải có kế hoạch R&D được phê duyệt: Doanh nghiệp cần có kế hoạch R&D được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kế hoạch R&D phải bao gồm mục tiêu, nội dung, phương pháp, tiến độ và chi phí của hoạt động R&D.
 • Phải thực hiện R&D theo đúng kế hoạch: Doanh nghiệp cần thực hiện hoạt động R&D theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Việc thay đổi kế hoạch R&D phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Phải có báo cáo kết quả R&D: Doanh nghiệp cần có báo cáo kết quả R&D sau khi hoàn thành hoạt động R&D. Báo cáo kết quả R&D phải bao gồm kết quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

4.4. Tín Dụng Thuế đào tạo

 • Chương trình đào tạo phải thuộc diện được hưởng Tín Dụng Thuế: Danh mục các chương trình đào tạo được hưởng Tín Dụng Thuế được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan. Doanh nghiệp cần kiểm tra xem chương trình đào tạo của mình có nằm trong danh mục này hay không.
 • Chi phí đào tạo phải đạt mức tối thiểu: Mỗi loại hình Tín Dụng Thuế đào tạo thường có mức chi phí đào tạo tối thiểu để được hưởng ưu đãi. Ví dụ, chương trình đào tạo về kỹ năng nghề có thể yêu cầu chi phí đào tạo tối thiểu là 500 triệu đồng.
 • Phải có hợp đồng đào tạo hợp lệ: Doanh nghiệp cần có hợp đồng đào tạo hợp lệ với cơ sở đào tạo để được hưởng Tín Dụng Thuế. Hợp đồng đào tạo phải được ký kết theo đúng quy định của pháp luật.
 • Phải thực hiện đào tạo theo đúng hợp đồng: Doanh nghiệp cần thực hiện đào tạo theo đúng nội dung, thời gian và địa điểm đã được ghi trong hợp đồng đào tạo. Việc vi phạm hợp đồng có thể dẫn đến việc bị hủy bỏ quyền hưởng Tín Dụng Thuế.
 • Phải có chứng từ chứng minh việc đào tạo: Doanh nghiệp cần có đầy đủ các chứng từ chứng minh việc đào tạo, bao gồm giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, bảng điểm, v.v.

4.5. Tín Dụng Thuế bảo vệ môi trường

 • Công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường phải thuộc diện được hưởng Tín Dụng Thuế: Danh mục các công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường được hưởng Tín Dụng Thuế được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan. Doanh nghiệp cần kiểm tra xem công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường của mình có nằm trong danh mục này hay không.
 • Chi phí đầu tư vào công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường phải đạt mức tối thiểu: Mỗi loại hình Tín Dụng Thuế bảo vệ môi trường thường có mức chi phí đầu tư tối thiểu để được hưởng ưu đãi. Ví dụ, đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải có thể yêu cầu chi phí đầu tư tối thiểu là 2 tỷ đồng.
 • Phải có giấy phép môi trường hợp lệ: Doanh nghiệp cần có giấy phép môi trường hợp lệ để được hưởng Tín Dụng Thuế. Giấy phép môi trường phải được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Phải sử dụng công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường theo đúng quy định: Doanh nghiệp cần sử dụng công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Việc sử dụng sai mục đích hoặc không đạt hiệu quả có thể dẫn đến việc bị hủy bỏ quyền hưởng Tín Dụng Thuế.
 • Phải có báo cáo về hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường: Doanh nghiệp cần có báo cáo về hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường sau khi sử dụng công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường. Báo cáo hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường phải bao gồm các chỉ số về giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng, v.v.

Việc hiểu rõ các điều kiện cụ thể của từng loại hình Tín Dụng Thuế sẽ giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn và khai thác tối ưu chính sách này để giảm thiểu nghĩa vụ thuế và tăng cường nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lưu ý, các điều kiện cụ thể nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật hiện hành để đảm bảo việc áp dụng Tín Dụng Thuế đúng luật và hiệu quả.

5. Quy trình khai thác và quản lý Tín Dụng Thuế

Sau khi đã nắm rõ các điều kiện áp dụng Tín Dụng Thuế, doanh nghiệp cần tiến hành các bước khai thác và quản lý Tín Dụng Thuế để đảm bảo tối ưu hóa lợi ích từ chính sách này. Quy trình khai thác và quản lý Tín Dụng Thuế bao gồm các bước sau:

5.1. Xác định loại hình Tín Dụng Thuế phù hợp

Bước đầu tiên, doanh nghiệp cần xác định loại hình Tín Dụng Thuế phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ các loại hình Tín Dụng Thuế hiện hành, xem xét các điều kiện áp dụng và lựa chọn loại hình phù hợp nhất với tình hình thực tế. Ví dụ, nếu doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, họ có thể xem xét loại hình Tín Dụng Thuế đầu tư hoặc Tín Dụng Thuế bảo vệ môi trường. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế để được hỗ trợ trong việc xác định loại hình Tín Dụng Thuế phù hợp.

5.2. Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ

Sau khi đã xác định loại hình Tín Dụng Thuế, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định của cơ quan thuế. Hồ sơ, chứng từ cần được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và hợp lệ để chứng minh việc đáp ứng các điều kiện áp dụng Tín Dụng Thuế. Các loại hồ sơ, chứng từ cần thiết có thể bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Giấy phép đầu tư (nếu có)
 • Hợp đồng xuất khẩu (nếu có)
 • Kế hoạch nghiên cứu và phát triển (nếu có)
 • Hợp đồng đào tạo (nếu có)
 • Giấy phép môi trường (nếu có)
 • Báo cáo tài chính
 • Các chứng từ chứng minh chi phí đầu tư, chi phí R&D, chi phí đào tạo, v.v.

5.3. Nộp hồ sơ xin hưởng Tín Dụng Thuế

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ xin hưởng Tín Dụng Thuế cho cơ quan thuế. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp trực tuyến qua hệ thống thông tin thuế điện tử. Doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ các quy định về thời hạn nộp hồ sơ và các thủ tục hành chính liên quan để đảm bảo việc nộp hồ sơ đúng thời hạn và đúng quy định.

5.4. Theo dõi và quản lý Tín Dụng Thuế

Sau khi đã nộp hồ sơ, doanh nghiệp cần theo dõi và quản lý tình trạng hồ sơ xin hưởng Tín Dụng Thuế. Doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan thuế để cập nhật thông tin về tình trạng hồ sơ. Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc hưởng Tín Dụng Thuế để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra sau này.

5.5. Sử dụng Tín Dụng Thuế hiệu quả

Sau khi được cơ quan thuế chấp thuận hưởng Tín Dụng Thuế, doanh nghiệp cần sử dụng Tín Dụng Thuế một cách hiệu quả. Doanh nghiệp có thể sử dụng Tín Dụng Thuế để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng hoặc các loại thuế khác. Việc sử dụng Tín Dụng Thuế hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu nghĩa vụ thuế phải nộp, tăng cường dòng tiền và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

5.6. Cập nhật thông tin về chính sách Tín Dụng Thuế

Chính sách Tín Dụng Thuế có thể thay đổi theo thời gian. Doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách Tín Dụng Thuế để đảm bảo việc áp dụng Tín Dụng Thuế đúng luật và hiệu quả. Doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin qua các kênh thông tin chính thức của cơ quan thuế, các website chuyên ngành về thuế hoặc tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế.

Bên cạnh việc nắm rõ các bước khai thác và quản lý Tín Dụng Thuế, doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, tránh vi phạm pháp luật dẫn đến bị hủy bỏ quyền hưởng Tín Dụng Thuế hoặc bị xử phạt.
 • Cẩn thận trong việc lựa chọn loại hình Tín Dụng Thuế phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, tránh lựa chọn sai loại hình dẫn đến lãng phí thời gian và công sức.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ để chứng minh việc đáp ứng các điều kiện áp dụng Tín Dụng Thuế, tránh trường hợp hồ sơ bị thiếu sót dẫn đến bị từ chối hưởng Tín Dụng Thuế.
 • Sử dụng Tín Dụng Thuế một cách hiệu quả để giảm thiểu nghĩa vụ thuế phải nộp, tăng cường dòng tiền và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế để được hỗ trợ trong việc khai thác và quản lý Tín Dụng Thuế, đảm bảo việc áp dụng Tín Dụng Thuế đúng luật và hiệu quả.

Việc áp dụng Tín Dụng Thuế đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự hiểu biết và chủ động trong việc khai thác và quản lý. Bằng cách nắm rõ các quy định pháp luật và tuân thủ các bước khai thác và quản lý, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa lợi ích từ chính sách này, giảm thiểu nghĩa vụ thuế và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *