mức thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn chi tiết mức thuế thu nhập cá nhân năm 2023: Cách tính và các khoản được miễn thuế

Thuế Thu Nhập Cá Nhân là một phần quan trọng trong hệ thống thuế của Việt Nam, áp dụng cho mọi công dân và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam. Hiểu rõ về mức Thuế Thu Nhập Cá Nhân, cách tính thuế và các khoản được miễn thuế giúp bạn quản lý tài chính cá nhân hiệu quả và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế.

1. Mức Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2023

Mức Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2023 được áp dụng theo Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân số 100/2016/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2016 (có sửa đổi bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, mức Thuế Thu Nhập Cá Nhân được chia thành 5 bậc, áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế vượt quá mức khấu trừ. Mức thuế suất và mức khấu trừ được áp dụng như sau:

Bậc thuế Mức thu nhập tính thuế Thuế suất (%) Mức khấu trừ (VNĐ)
1 Từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng 5 0
2 Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng 10 2.5 triệu
3 Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu đồng 15 7.5 triệu
4 Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng 20 22.5 triệu
5 Trên 500 triệu đồng 25 82.5 triệu

Ví dụ:

Ông A có tổng thu nhập trong tháng là 120 triệu đồng. Theo bảng trên, phần thu nhập tính thuế của ông A sẽ là 120 triệu đồng – 5 triệu đồng (mức khấu trừ) = 115 triệu đồng.

Thuế Thu Nhập Cá Nhân phải nộp của ông A được tính như sau:

+ 50 triệu đồng đầu tiên: 50 triệu đồng x 5% = 2.5 triệu đồng

+ 65 triệu đồng tiếp theo (115 triệu đồng – 50 triệu đồng): 65 triệu đồng x 10% = 6.5 triệu đồng

Tổng Thuế Thu Nhập Cá Nhân phải nộp: 2.5 triệu đồng + 6.5 triệu đồng = 9 triệu đồng

Lưu ý:

+ Các mức thuế này chỉ áp dụng cho thu nhập từ lương, tiền công, thù lao, hoa hồng…

+ Đối với thu nhập từ các nguồn khác như kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng bất động sản… mức thuế sẽ khác nhau và được quy định riêng.

+ Ngoài ra, các mức thuế này có thể thay đổi theo quy định của pháp luật về Thuế Thu Nhập Cá Nhân.

2. Cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Để tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế là tổng thu nhập của cá nhân trong một kỳ tính thuế (tháng, quý, năm) sau khi đã trừ đi các khoản được khấu trừ theo quy định của pháp luật. Ví dụ, thu nhập từ lương, tiền công, thù lao, hoa hồng, lợi nhuận từ kinh doanh… đều được tính vào thu nhập tính thuế.
 2. Áp dụng mức thuế suất: Sau khi xác định được thu nhập tính thuế, bạn sẽ áp dụng mức thuế suất tương ứng với bậc thuế phù hợp với thu nhập đó. Mức thuế suất được quy định cụ thể trong bảng Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2023 (xem phần 1).
 3. Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân: Thuế Thu Nhập Cá Nhân được tính bằng cách nhân thu nhập tính thuế với mức thuế suất tương ứng. Ví dụ, nếu thu nhập tính thuế là 100 triệu đồng, thuộc bậc thuế 2 (từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng), Thuế Thu Nhập Cá Nhân phải nộp là 100 triệu đồng x 10% = 10 triệu đồng.
 4. Trừ đi các khoản được miễn thuế: Thuế Thu Nhập Cá Nhân phải nộp được tính bằng cách trừ đi các khoản được miễn thuế. Các khoản được miễn thuế được quy định cụ thể trong phần 3.

Ví dụ minh họa:

Anh A là nhân viên công ty, có thu nhập từ lương trong tháng là 80 triệu đồng. Anh A đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau khi trừ đi các khoản được khấu trừ, thu nhập tính thuế của anh A là 70 triệu đồng.

Áp dụng bảng Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2023, thu nhập tính thuế của anh A thuộc bậc thuế 2, với mức thuế suất là 10%. Do đó, Thuế Thu Nhập Cá Nhân phải nộp của anh A là: 70 triệu đồng x 10% = 7 triệu đồng.

Lưu ý:

 • Cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thu nhập, nguồn thu nhập và các khoản được khấu trừ. Bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên viên thuế để được tư vấn cụ thể về cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân phù hợp với trường hợp của mình.
 • Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân có thể thay đổi theo thời gian. Bạn cần cập nhật thông tin mới nhất về luật thuế để đảm bảo tính chính xác trong việc tính thuế.

3. Các khoản được miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Ngoài mức thuế suất và cách tính thuế, việc hiểu rõ các khoản được miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân là rất quan trọng để bạn có thể tối ưu hóa nghĩa vụ thuế của mình. Theo Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân hiện hành, một số khoản thu nhập được miễn thuế, bao gồm:

 • Thu nhập từ lương, tiền công, thù lao, hoa hồng được miễn thuế:
  • Thu nhập từ lương, tiền công, thù lao, hoa hồng của người làm công tác xã hội, từ thiện, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ được hưởng theo quy định của pháp luật. Ví dụ, lương của giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế, vận động viên, nhà khoa học…
  • Thu nhập từ lương, tiền công, thù lao, hoa hồng của người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được hưởng theo quy định của pháp luật. Ví dụ, thu nhập của diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, họa sĩ…
  • Thu nhập từ lương, tiền công, thù lao, hoa hồng của người làm công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn được hưởng theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập từ kinh doanh được miễn thuế:
  • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ cá thể được thực hiện theo quy định của pháp luật. Ví dụ, bán hàng rong, sửa chữa xe máy, cắt tóc, may vá…
  • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt được thực hiện theo quy định của pháp luật.
  • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất các sản phẩm truyền thống, làng nghề được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập từ đầu tư được miễn thuế:
  • Thu nhập từ lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng được hưởng theo quy định của pháp luật.
  • Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận từ đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu được hưởng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc miễn thuế này có thể có điều kiện, bạn nên tham khảo thêm thông tin từ cơ quan thuế.
 • Thu nhập từ bất động sản được miễn thuế:
  • Thu nhập từ cho thuê nhà ở, đất đai được miễn thuế trong trường hợp là nhà ở gia đình, đất đai nông nghiệp được sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp.
  • Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất đai được miễn thuế trong trường hợp là nhà ở gia đình, đất đai nông nghiệp được sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc miễn thuế này có thể có điều kiện, bạn nên tham khảo thêm thông tin từ cơ quan thuế.
 • Thu nhập từ các nguồn khác được miễn thuế:
  • Thu nhập từ trợ cấp, bồi thường, hỗ trợ, cứu trợ, từ thiện được hưởng theo quy định của pháp luật.
  • Thu nhập từ quà tặng, thừa kế, di sản được miễn thuế trong một số trường hợp cụ thể.
  • Thu nhập từ các hoạt động phi lợi nhuận, hoạt động xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

 • Các khoản được miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân có thể thay đổi theo quy định của pháp luật. Bạn nên tham khảo thông tin mới nhất từ cơ quan thuế để đảm bảo tính chính xác.
 • Việc miễn thuế không có nghĩa là bạn không cần khai thuế. Bạn vẫn cần khai báo thu nhập và các khoản được miễn thuế trong bản khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân.
 • Ngoài các khoản được miễn thuế nêu trên, còn có thể có các khoản được miễn thuế khác tùy theo từng trường hợp cụ thể. Bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên viên thuế để được tư vấn chính xác về các khoản được miễn thuế áp dụng cho trường hợp của mình.

Hiểu rõ về các khoản được miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân giúp bạn có thể tối ưu hóa nghĩa vụ thuế của mình và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn.

4. Mẹo tiết kiệm Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Ngoài việc hiểu rõ về mức thuế, cách tính thuế và các khoản được miễn thuế, việc nắm vững những mẹo tiết kiệm Thuế Thu Nhập Cá Nhân sẽ giúp bạn tối ưu hóa thu nhập và quản lý tài chính hiệu quả hơn. Dưới đây là một số mẹo tiết kiệm Thuế Thu Nhập Cá Nhân hiệu quả mà bạn có thể áp dụng:

 • Khai thác tối đa các khoản được khấu trừ: Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân quy định nhiều khoản được khấu trừ nhằm giảm thu nhập tính thuế. Một số khoản khấu trừ phổ biến bao gồm:
  • Khấu trừ cho bản thân: Theo quy định, mỗi người được khấu trừ 11 triệu đồng/năm cho chi phí cá nhân.
  • Khấu trừ cho người phụ thuộc: Mỗi người phụ thuộc (vợ/chồng, con chưa thành niên, cha mẹ già yếu không có khả năng lao động) được khấu trừ 4.4 triệu đồng/năm.
  • Khấu trừ bảo hiểm xã hội: Phí bảo hiểm xã hội bạn đóng góp hàng tháng được khấu trừ khi tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân.
  • Khấu trừ bảo hiểm y tế: Phí bảo hiểm y tế bạn đóng góp hàng tháng cũng được khấu trừ khi tính thuế.
  • Khấu trừ bảo hiểm thất nghiệp: Phí bảo hiểm thất nghiệp bạn đóng góp hàng tháng cũng được khấu trừ khi tính thuế.
  • Khấu trừ chi phí công tác: Nếu bạn có công tác xa nhà, các chi phí công tác như vé máy bay, vé tàu, tiền khách sạn… được khấu trừ khi tính thuế.
  • Khấu trừ chi phí học tập: Chi phí học phí, học liệu, trang thiết bị phục vụ học tập của bản thân hoặc con cái được khấu trừ khi tính thuế.
  • Khấu trừ chi phí chữa bệnh: Chi phí khám chữa bệnh cho bản thân hoặc người phụ thuộc được khấu trừ khi tính thuế, tuy nhiên cần có hóa đơn chứng từ hợp lệ.
 • Tận dụng các khoản được miễn thuế: Như đã đề cập ở phần trước, một số khoản thu nhập được miễn thuế. Hãy xem xét kỹ các khoản thu nhập của bạn để xem có thể áp dụng các khoản được miễn thuế phù hợp. Ví dụ, nếu bạn đang làm công tác xã hội, giáo dục, y tế… hãy xác định xem thu nhập của bạn có được miễn thuế theo quy định hay không.
 • Tìm hiểu và sử dụng các chính sách ưu đãi thuế: Chính phủ thường xuyên ban hành các chính sách ưu đãi thuế nhằm khuyến khích phát triển kinh tế, xã hội. Hãy cập nhật thông tin về các chính sách ưu đãi thuế liên quan đến lĩnh vực hoạt động của bạn để tận dụng tối đa các lợi ích.
 • Chọn hình thức kinh doanh phù hợp: Nếu bạn đang kinh doanh, hãy xem xét kỹ các hình thức kinh doanh và lựa chọn hình thức phù hợp để tối ưu hóa nghĩa vụ thuế. Ví dụ, nếu bạn kinh doanh nhỏ lẻ, bạn có thể xem xét đăng ký hộ kinh doanh để được hưởng các chính sách ưu đãi thuế dành cho hộ kinh doanh cá thể.
 • Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp: Khi đầu tư, hãy xem xét kỹ các hình thức đầu tư và lựa chọn hình thức phù hợp để tối ưu hóa thuế. Ví dụ, nếu bạn đầu tư vào trái phiếu, hãy tìm hiểu kỹ các loại trái phiếu để lựa chọn loại trái phiếu có mức thuế suất thấp.
 • Khai thác các dịch vụ tư vấn thuế: Hãy tìm đến các dịch vụ tư vấn thuế để được hỗ trợ trong việc lập kế hoạch thuế, khai báo thuế và quản lý thuế. Các chuyên viên thuế có kinh nghiệm sẽ giúp bạn tối ưu hóa nghĩa vụ thuế và tránh các sai sót trong quá trình khai thuế.
 • Luôn cập nhật thông tin về luật thuế: Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân có thể thay đổi theo thời gian. Hãy theo dõi các thông tin mới nhất về luật thuế để đảm bảo bạn luôn nắm vững kiến thức và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác.

Nắm vững những mẹo tiết kiệm Thuế Thu Nhập Cá Nhân sẽ giúp bạn quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn, tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể và tập trung vào mục tiêu tài chính của mình. Hãy ghi nhớ rằng, việc hiểu biết về thuế là rất cần thiết để bạn có thể đưa ra các quyết định tài chính thông minh và tránh những rủi ro về thuế.

5. Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân: Những điểm cần lưu ý

Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân là một trong những luật quan trọng nhất liên quan đến đời sống kinh tế của mỗi cá nhân. Luật này quy định về mức thuế, cách tính thuế, các khoản được miễn thuế, cũng như các nghĩa vụ và quyền lợi của người nộp thuế. Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế, bạn cần nắm vững những điểm chính trong Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, đặc biệt là những điểm cần lưu ý sau:

 • Cập nhật thông tin về luật thuế mới nhất: Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân có thể được sửa đổi, bổ sung theo thời gian. Bạn cần theo dõi các thông tin mới nhất về luật thuế để đảm bảo việc tính thuế và khai thuế của bạn luôn chính xác. Các thông tin về luật thuế có thể được cập nhật trên website của Tổng cục Thuế hoặc các trang web thông tin pháp luật uy tín.
 • Xác định rõ loại thu nhập và nguồn thu nhập: Thu nhập thuế được chia thành nhiều loại, mỗi loại thu nhập có cách tính thuế khác nhau. Ví dụ, thu nhập từ lương, tiền công, thù lao, hoa hồng được tính thuế theo bậc thuế, trong khi thu nhập từ kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng bất động sản được tính thuế theo hình thức riêng. Việc xác định rõ loại thu nhập và nguồn thu nhập giúp bạn tính toán thuế chính xác và tránh sai sót.
 • Nắm vững các khoản được khấu trừ: Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân quy định nhiều khoản được khấu trừ nhằm giảm thu nhập tính thuế. Bạn cần nắm vững các khoản được khấu trừ để tối ưu hóa nghĩa vụ thuế của mình. Ví dụ, khấu trừ cho bản thân, khấu trừ cho người phụ thuộc, khấu trừ bảo hiểm xã hội, khấu trừ bảo hiểm y tế, khấu trừ bảo hiểm thất nghiệp, khấu trừ chi phí công tác, khấu trừ chi phí học tập, khấu trừ chi phí chữa bệnh…
 • Lưu giữ đầy đủ chứng từ, hóa đơn: Chứng từ, hóa đơn là cơ sở để xác định thu nhập và các khoản được khấu trừ khi tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân. Bạn cần lưu giữ đầy đủ chứng từ, hóa đơn trong suốt quá trình kinh doanh, đầu tư hoặc nhận thu nhập. Việc lưu giữ đầy đủ chứng từ, hóa đơn giúp bạn dễ dàng khai thuế và tránh bị truy thu thuế.
 • Khai báo thuế đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn: Việc khai báo thuế đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn là trách nhiệm của mỗi người nộp thuế. Bạn cần nộp bản khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân đúng hạn theo quy định của pháp luật. Việc khai báo thuế sai sót hoặc trốn thuế có thể dẫn đến bị phạt tiền, thậm chí bị truy tố hình sự.
 • Nắm vững các quy định về xử lý tranh chấp thuế: Trong trường hợp có tranh chấp về thuế, bạn cần nắm vững các quy định về xử lý tranh chấp thuế để bảo vệ quyền lợi của mình. Bạn có quyền khiếu nại, kháng cáo hoặc kiện lên tòa án nếu cho rằng quyết định của cơ quan thuế là không đúng.

Luôn cập nhật thông tin về luật thuế mới nhất, nắm vững các quy định liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là điều cần thiết để bạn quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, tránh rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo ý kiến của chuyên viên thuế để được tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan đến Thuế Thu Nhập Cá Nhân, đảm bảo bạn luôn nắm vững kiến thức và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *