mức thuế nhà đất

Mức Thuế Nhà Đất Hiện Hành: Hướng Dẫn Chi Tiết Cho Người Dân

Thuế nhà đất là một loại thuế trực thu được áp dụng đối với người sở hữu nhà đất tại Việt Nam. Việc hiểu rõ về mức thuế nhà đất hiện hành là điều cần thiết cho mọi công dân, giúp họ đảm bảo tuân thủ đúng luật pháp và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế một cách chính xác.

1. Khái niệm thuế nhà đất

Thuế nhà đất là một loại thuế trực thu được áp dụng đối với người sở hữu nhà đất tại Việt Nam. Thuế này được quy định trong Luật Thuế tài sản năm 2005 và được sửa đổi bổ sung qua các Nghị định của Chính phủ. Thuế nhà đất là một khoản thu ngân sách quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Mục đích của việc thu thuế nhà đất là:

 • Tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, góp phần chi tiêu cho các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội.
 • Điều tiết thị trường bất động sản, hạn chế tình trạng đầu cơ, góp phần ổn định thị trường.
 • Thúc đẩy việc sử dụng đất đai hiệu quả, tránh lãng phí.
 • Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo minh bạch, công khai trong việc sử dụng đất đai.

Thuế nhà đất là một phần nghĩa vụ tài chính của người dân, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Việc hiểu rõ về khái niệm thuế nhà đất là điều cần thiết để mỗi người dân có thể chủ động thực hiện nghĩa vụ đóng thuế của mình một cách đầy đủ và chính xác.

2. Các loại thuế nhà đất

Hiện nay, tại Việt Nam có hai loại thuế nhà đất chính:

 1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Là loại thuế được áp dụng đối với người sử dụng đất phi nông nghiệp, bao gồm đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất xây dựng công trình, đất dịch vụ… Mức thuế này được tính dựa trên giá trị đất và diện tích sử dụng đất.
 2. Thuế nhà, thuế đất: Là loại thuế được áp dụng đối với người sở hữu nhà và đất. Thuế nhà được tính dựa trên diện tích sàn nhà và giá trị nhà, trong khi thuế đất được tính dựa trên diện tích đất và giá trị đất. Hai loại thuế này có thể được áp dụng riêng lẻ hoặc cùng lúc, tùy thuộc vào quy định của pháp luật.

Ngoài hai loại thuế chính, còn có một số loại thuế liên quan đến nhà đất khác như:

 • Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Được áp dụng đối với người chuyển nhượng nhà đất. Mức thuế này được tính dựa trên lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng.
 • Thuế tài sản đối với nhà, đất: Là loại thuế được áp dụng đối với nhà, đất được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi lợi nhuận. Mức thuế này được tính dựa trên giá trị nhà, đất.

Mỗi loại thuế nhà đất có những đặc điểm và mức thuế riêng biệt, do đó, người dân cần nắm rõ thông tin về từng loại thuế để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đóng thuế một cách chính xác và đầy đủ.

3. Mức thuế nhà đất hiện hành

Mức thuế nhà đất hiện hành tại Việt Nam được quy định trong Luật Thuế tài sản năm 2005 và được sửa đổi, bổ sung qua các Nghị định của Chính phủ. Mức thuế nhà đất được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Loại đất: Mức thuế sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại đất, ví dụ như đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất nông nghiệp, đất rừng…
 • Vị trí đất: Đất ở đô thị thường có mức thuế cao hơn so với đất ở nông thôn hoặc vùng ven đô.
 • Diện tích đất: Diện tích đất càng lớn, mức thuế càng cao.
 • Giá trị đất: Giá trị đất càng cao, mức thuế càng cao.
 • Mục đích sử dụng đất: Mức thuế sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất, ví dụ như đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất công cộng…

Để minh họa cụ thể, chúng ta có thể xem xét một số ví dụ về mức thuế nhà đất hiện hành:

Loại đất Vị trí Mức thuế (%)
Đất ở đô thị Thành phố lớn 0,03 – 0,05%
Đất ở đô thị Thị xã, thị trấn 0,02 – 0,03%
Đất ở nông thôn Vùng nông thôn 0,01 – 0,02%
Đất sản xuất kinh doanh Đô thị 0,05 – 0,1%
Đất sản xuất kinh doanh Nông thôn 0,03 – 0,05%

Lưu ý rằng, đây chỉ là một số ví dụ về mức thuế nhà đất hiện hành. Mức thuế cụ thể cho từng trường hợp sẽ được xác định dựa trên các yếu tố cụ thể liên quan đến nhà, đất của mỗi người.

Để nắm rõ mức thuế nhà đất hiện hành, người dân có thể tham khảo các văn bản pháp luật liên quan, website của cơ quan thuế địa phương hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được tư vấn cụ thể.

4. Cách tính thuế nhà đất

Cách tính thuế nhà đất được quy định trong Luật Thuế tài sản năm 2005 và các Nghị định sửa đổi bổ sung. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tính thuế nhà đất:

4.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được tính theo công thức:

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp = Giá trị đất x Mức thuế (%)

Trong đó:

 • Giá trị đất: Được xác định dựa trên giá đất cụ thể tại thời điểm tính thuế, được công bố bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Mức thuế (%): Được quy định trong Luật Thuế tài sản năm 2005 và các Nghị định sửa đổi bổ sung, tùy thuộc vào loại đất, vị trí đất, mục đích sử dụng đất.

Ví dụ: Một người sở hữu lô đất ở đô thị có diện tích 100m2, giá trị đất được xác định là 1 tỷ đồng/m2, mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 0,03%. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người này sẽ là:

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp = 1 tỷ đồng/m2 x 100m2 x 0,03% = 30 triệu đồng.

4.2. Thuế nhà

Thuế nhà được tính theo công thức:

Thuế nhà = Diện tích sàn nhà x Giá trị nhà x Mức thuế (%)

Trong đó:

 • Diện tích sàn nhà: Được xác định dựa trên diện tích sàn xây dựng của ngôi nhà.
 • Giá trị nhà: Được xác định dựa trên giá trị thị trường của ngôi nhà tại thời điểm tính thuế.
 • Mức thuế (%): Được quy định trong Luật Thuế tài sản năm 2005 và các Nghị định sửa đổi bổ sung, tùy thuộc vào loại nhà, vị trí nhà, mục đích sử dụng nhà.

Ví dụ: Một người sở hữu ngôi nhà có diện tích sàn 100m2, giá trị nhà được xác định là 2 tỷ đồng/m2, mức thuế nhà là 0,02%. Thuế nhà của người này sẽ là:

Thuế nhà = 100m2 x 2 tỷ đồng/m2 x 0,02% = 40 triệu đồng.

4.3. Thuế đất

Thuế đất được tính theo công thức:

Thuế đất = Diện tích đất x Giá trị đất x Mức thuế (%)

Trong đó:

 • Diện tích đất: Được xác định dựa trên diện tích đất của lô đất.
 • Giá trị đất: Được xác định dựa trên giá đất cụ thể tại thời điểm tính thuế, được công bố bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Mức thuế (%): Được quy định trong Luật Thuế tài sản năm 2005 và các Nghị định sửa đổi bổ sung, tùy thuộc vào loại đất, vị trí đất, mục đích sử dụng đất.

Ví dụ: Một người sở hữu lô đất có diện tích 100m2, giá trị đất được xác định là 1 tỷ đồng/m2, mức thuế đất là 0,02%. Thuế đất của người này sẽ là:

Thuế đất = 100m2 x 1 tỷ đồng/m2 x 0,02% = 20 triệu đồng.

Lưu ý: Cách tính thuế nhà đất có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Để đảm bảo tính toán chính xác, người dân nên tham khảo các văn bản pháp luật liên quan hoặc liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được tư vấn cụ thể.

5. Các trường hợp được miễn, giảm thuế nhà đất

Luật thuế nhà đất tại Việt Nam có những quy định về việc miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ một số đối tượng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Dưới đây là một số trường hợp được miễn, giảm thuế nhà đất:

5.1. Miễn thuế nhà đất

 • Nhà ở của người có công với cách mạng: Người được hưởng chính sách ưu đãi này bao gồm: thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng được nhà nước công nhận. Miễn thuế nhà đất đối với nhà ở của các đối tượng này nhằm thể hiện sự tri ân và động viên tinh thần cho những người đã có công với đất nước.
 • Nhà ở của hộ nghèo: Nhà ở của hộ nghèo được miễn thuế nhằm hỗ trợ họ cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc miễn thuế này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ nghèo, tạo điều kiện thuận lợi hơn để họ ổn định cuộc sống.
 • Nhà ở được sử dụng cho mục đích công cộng: Các cơ sở tôn giáo, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, nhà ở của người khuyết tật, nhà ở xã hội… được miễn thuế nhà đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ công cộng và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.
 • Nhà ở được sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh: Các công trình quốc phòng, an ninh được miễn thuế nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của các lực lượng vũ trang, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.
 • Nhà ở được sử dụng cho mục đích ngoại giao: Các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam được miễn thuế nhà đất nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động ngoại giao, góp phần thúc đẩy quan hệ quốc tế.

5.2. Giảm thuế nhà đất

 • Nhà ở của người cao tuổi: Người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên được giảm thuế nhà đất nhằm hỗ trợ họ ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng tài chính. Việc giảm thuế này thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người cao tuổi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
 • Nhà ở của người khuyết tật: Người khuyết tật được giảm thuế nhà đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho họ hòa nhập cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc giảm thuế này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi hơn để họ ổn định cuộc sống.
 • Nhà ở được sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh: Nhà ở được sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh có thể được giảm thuế nhà đất tùy theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và mức đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội. Việc giảm thuế này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
 • Nhà ở được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ: Các cơ sở nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được giảm thuế nhà đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. Việc giảm thuế này nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Lưu ý rằng, việc miễn, giảm thuế nhà đất phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật. Người dân cần liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể về việc miễn, giảm thuế nhà đất.

6. Quy định về thời hạn nộp thuế nhà đất

Thời hạn nộp thuế nhà đất được quy định cụ thể trong Luật Thuế tài sản và các Nghị định liên quan. Theo đó, người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế nhà đất theo kỳ hạn, thường là hàng năm. Thời hạn cụ thể sẽ được thông báo bởi cơ quan thuế địa phương.

Thông thường, thời hạn nộp thuế nhà đất hàng năm sẽ rơi vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Tuy nhiên, có thể có những thay đổi về thời hạn nộp thuế trong một số trường hợp đặc biệt. Người nộp thuế cần theo dõi thông tin từ cơ quan thuế địa phương để cập nhật thời hạn nộp thuế chính xác nhất.

Ngoài thời hạn nộp thuế hàng năm, người nộp thuế có thể phải nộp thuế nhà đất bổ sung trong một số trường hợp, ví dụ như:

 • Thay đổi mục đích sử dụng đất: Khi thay đổi mục đích sử dụng đất, người nộp thuế có thể phải nộp thuế nhà đất bổ sung cho phần chênh lệch thuế.
 • Thay đổi diện tích đất: Khi diện tích đất thay đổi do mua bán, tặng cho hoặc chia tách, người nộp thuế có thể phải nộp thuế nhà đất bổ sung cho phần chênh lệch thuế.
 • Thay đổi giá trị đất: Khi giá trị đất thay đổi do điều chỉnh giá đất hoặc thay đổi tình hình thị trường, người nộp thuế có thể phải nộp thuế nhà đất bổ sung cho phần chênh lệch thuế.

Người nộp thuế cần lưu ý rằng, việc nộp thuế nhà đất đúng thời hạn là trách nhiệm của mỗi công dân. Việc chậm nộp thuế có thể dẫn đến việc bị phạt tiền, lãi suất chậm nộp và ảnh hưởng đến uy tín của người nộp thuế.

Để tránh việc chậm nộp thuế, người nộp thuế nên thường xuyên theo dõi thông tin từ cơ quan thuế địa phương, cập nhật thời hạn nộp thuế và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết để nộp thuế đúng hạn.

Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể nộp thuế nhà đất trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các ứng dụng di động của cơ quan thuế địa phương. Việc nộp thuế trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo việc nộp thuế được thực hiện một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *