hành động cần làm để nâng điểm tín dụng

Nâng Cao Điểm Tín Dụng: Hành Động Cần Làm Ngay Hôm Nay

Điểm tín dụng là yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính như vay vốn, thẻ tín dụng,… với lãi suất ưu đãi. Một Điểm tín dụng tốt thể hiện bạn là người vay đáng tin cậy, giúp bạn dễ dàng được chấp thuận khoản vay với lãi suất thấp hơn. Bài viết này sẽ chia sẻ những hành động cần làm để Nâng cao Điểm tín dụng của bạn một cách hiệu quả.

1. Hiểu Rõ Điểm tín dụng Và Cách Tính Toán

Điểm tín dụng là một con số phản ánh lịch sử tín dụng của bạn, cho biết bạn có phải là người vay đáng tin cậy hay không. Nó được tính toán dựa trên các yếu tố chính sau:

 • Lịch sử thanh toán: Đây là yếu tố quan trọng nhất, chiếm khoảng 35% Điểm tín dụng. Lịch sử thanh toán bao gồm việc bạn có thanh toán đúng hạn các khoản vay, thẻ tín dụng, hóa đơn,… hay không.
 • Số dư nợ: Tỷ lệ số dư nợ so với hạn mức tín dụng của bạn cũng ảnh hưởng đến Điểm tín dụng. Tỷ lệ này càng thấp, Điểm tín dụng của bạn càng cao. Yếu tố này chiếm khoảng 30% Điểm tín dụng.
 • Độ dài lịch sử tín dụng: Thời gian bạn sử dụng các dịch vụ tín dụng cũng là một yếu tố quan trọng. Thời gian sử dụng càng lâu, Điểm tín dụng của bạn càng cao. Yếu tố này chiếm khoảng 15% Điểm tín dụng.
 • Loại tín dụng: Các loại tín dụng bạn sử dụng, ví dụ như thẻ tín dụng, vay thế chấp, vay tiêu dùng,… cũng ảnh hưởng đến Điểm tín dụng. Việc sử dụng nhiều loại tín dụng khác nhau thể hiện bạn là người sử dụng tín dụng có trách nhiệm. Yếu tố này chiếm khoảng 10% Điểm tín dụng.
 • Tra cứu tín dụng: Mỗi lần bạn tra cứu báo cáo tín dụng của mình, Điểm tín dụng của bạn sẽ bị ảnh hưởng nhẹ. Tuy nhiên, điều này không phải là yếu tố quyết định. Yếu tố này chiếm khoảng 10% Điểm tín dụng.

Các công ty tín dụng sử dụng một hệ thống điểm số riêng để đánh giá Điểm tín dụng của bạn. Điểm số này thường nằm trong khoảng từ 300 đến 850, điểm càng cao, Điểm tín dụng của bạn càng tốt.

Hiểu rõ cách tính Điểm tín dụng sẽ giúp bạn xác định những yếu tố cần cải thiện để Nâng cao Điểm tín dụng của mình. Hãy chú ý đến các yếu tố được đề cập ở trên để bạn có thể đưa ra những hành động phù hợp.

2. Kiểm Tra Báo Cáo Tín Dụng Miễn Phí

Bước đầu tiên để Nâng cao Điểm tín dụng là kiểm tra báo cáo tín dụng của bạn. Báo cáo tín dụng là tài liệu tổng hợp các thông tin về lịch sử tín dụng của bạn, bao gồm các khoản vay, thẻ tín dụng, lịch sử thanh toán, và các thông tin liên quan khác. Kiểm tra báo cáo tín dụng giúp bạn:

 • Xác định Điểm tín dụng hiện tại: Báo cáo tín dụng sẽ cho bạn biết Điểm tín dụng hiện tại của bạn, giúp bạn xác định mục tiêu cần đạt được để Cải thiện Điểm tín dụng.
 • Phát hiện lỗi và sai sót: Báo cáo tín dụng có thể chứa các lỗi hoặc thông tin sai lệch. Kiểm tra báo cáo giúp bạn phát hiện và sửa chữa những lỗi này, góp phần Nâng cao Điểm tín dụng của bạn.
 • Hiểu rõ lịch sử tín dụng: Báo cáo tín dụng cho bạn cái nhìn tổng quan về lịch sử sử dụng tín dụng của bạn, giúp bạn hiểu rõ những điểm mạnh và điểm yếu của mình trong việc quản lý tài chính.

Tại Việt Nam, bạn có thể kiểm tra báo cáo tín dụng miễn phí tại các cơ quan tín dụng như:

 • Công ty TNHH MTV Cơ sở dữ liệu tín dụng Việt Nam (CIC): CIC là cơ quan tín dụng lớn nhất tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tra cứu báo cáo tín dụng miễn phí cho người dân. Bạn có thể truy cập website của CIC để đăng ký và kiểm tra báo cáo tín dụng.
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ngân hàng Nhà nước cũng cung cấp dịch vụ tra cứu báo cáo tín dụng miễn phí cho người dân. Bạn có thể truy cập website của Ngân hàng Nhà nước để đăng ký và kiểm tra báo cáo tín dụng.

Ngoài ra, một số ngân hàng thương mại cũng cung cấp dịch vụ tra cứu báo cáo tín dụng miễn phí cho khách hàng của mình.

Hãy dành thời gian để kiểm tra báo cáo tín dụng của bạn thường xuyên, ít nhất là một lần mỗi năm. Điều này giúp bạn nắm bắt tình hình Điểm tín dụng của mình và kịp thời xử lý các vấn đề có thể ảnh hưởng đến Điểm tín dụng của bạn.

3. Thanh Toán Đúng Hạn Và Tránh Nợ Quá Hạn

Thanh toán đúng hạn là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến Điểm tín dụng của bạn. Việc thanh toán đúng hạn các khoản vay, thẻ tín dụng, hóa đơn,… thể hiện bạn là người vay có trách nhiệm, đáng tin cậy. Ngược lại, việc nợ quá hạn sẽ làm giảm Điểm tín dụng của bạn một cách đáng kể.

Để tránh nợ quá hạn, bạn nên:

 • Thiết lập lịch thanh toán: Lập một lịch thanh toán các khoản vay, thẻ tín dụng, hóa đơn,… và đặt nhắc nhở trên điện thoại hoặc máy tính để không quên hạn thanh toán.
 • Thanh toán tự động: Sử dụng dịch vụ thanh toán tự động của ngân hàng để tự động thanh toán các khoản vay, thẻ tín dụng vào đúng hạn.
 • Theo dõi hạn thanh toán: Luôn theo dõi hạn thanh toán của các khoản vay, thẻ tín dụng, hóa đơn,… để tránh trường hợp quên thanh toán.
 • Tra cứu Điểm tín dụng thường xuyên: Kiểm tra báo cáo tín dụng thường xuyên để biết lịch sử thanh toán của bạn và phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến việc thanh toán.
 • Liên hệ với chủ nợ: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán đúng hạn, hãy liên hệ với chủ nợ để tìm giải pháp phù hợp. Chủ nợ có thể cho bạn gia hạn thanh toán hoặc thay đổi lịch thanh toán.

Việc thanh toán đúng hạn không chỉ giúp Nâng cao Điểm tín dụng của bạn mà còn giúp bạn tránh những khoản phí phạt do nợ quá hạn. Bên cạnh đó, một lịch sử thanh toán tốt sẽ giúp bạn dễ dàng được chấp thuận các khoản vay mới với lãi suất thấp hơn.

Hãy nhớ rằng, việc thanh toán đúng hạn là một thói quen cần được hình thành và duy trì. Hãy cố gắng xây dựng một lịch sử thanh toán tốt để Điểm tín dụng của bạn được cải thiện và bạn có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính với lãi suất hấp dẫn hơn.

4. Giảm Tỷ Lệ Sử Dụng Tín Dụng

Tỷ lệ sử dụng tín dụng (credit utilization ratio) là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến Điểm tín dụng của bạn. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia số dư nợ hiện tại của bạn cho hạn mức tín dụng của bạn. Ví dụ, nếu bạn có hạn mức tín dụng là 10 triệu đồng và số dư nợ hiện tại là 5 triệu đồng, thì tỷ lệ sử dụng tín dụng của bạn là 50%.

Tỷ lệ sử dụng tín dụng càng thấp, Điểm tín dụng của bạn càng cao. Lý do là vì tỷ lệ sử dụng tín dụng thấp cho thấy bạn là người quản lý tài chính có trách nhiệm, không sử dụng quá mức hạn mức tín dụng của mình. Ngược lại, tỷ lệ sử dụng tín dụng cao cho thấy bạn đang sử dụng quá mức hạn mức tín dụng, có thể là dấu hiệu của việc quản lý tài chính kém hiệu quả.

Để giảm tỷ lệ sử dụng tín dụng, bạn có thể thực hiện các hành động sau:

 • Thanh toán nợ sớm: Hãy cố gắng thanh toán nợ của bạn sớm hơn hạn thanh toán. Điều này giúp bạn giảm số dư nợ và tỷ lệ sử dụng tín dụng của bạn.
 • Giảm chi tiêu: Hãy xem xét lại chi tiêu của bạn và tìm cách giảm chi tiêu không cần thiết. Điều này giúp bạn giảm số dư nợ và tỷ lệ sử dụng tín dụng của bạn.
 • Tăng hạn mức tín dụng: Nếu bạn có lịch sử tín dụng tốt, bạn có thể yêu cầu ngân hàng tăng hạn mức tín dụng của bạn. Điều này giúp bạn giảm tỷ lệ sử dụng tín dụng của bạn mà không cần phải giảm số dư nợ.
 • Sử dụng thẻ tín dụng một cách có trách nhiệm: Hãy sử dụng thẻ tín dụng một cách có trách nhiệm, không mua sắm vượt quá khả năng chi trả của bạn. Hãy luôn theo dõi số dư nợ của bạn và thanh toán đúng hạn để tránh bị ảnh hưởng đến Điểm tín dụng.

Mục tiêu lý tưởng là giữ tỷ lệ sử dụng tín dụng dưới 30%. Tuy nhiên, nếu bạn không thể đạt được mục tiêu này ngay lập tức, hãy cố gắng giữ tỷ lệ sử dụng tín dụng dưới 50%. Bằng cách giảm tỷ lệ sử dụng tín dụng, bạn sẽ Cải thiện Điểm tín dụng của mình và dễ dàng được chấp thuận các khoản vay mới với lãi suất thấp hơn.

5. Xây Dựng Lịch Sử Tín Dụng Tốt

Xây dựng lịch sử tín dụng tốt là một quá trình cần thời gian và sự kiên trì. Bạn cần chứng minh cho các tổ chức tín dụng thấy rằng bạn là người vay có trách nhiệm, đáng tin cậy. Dưới đây là một số cách để xây dựng lịch sử tín dụng tốt:

 • Sử dụng thẻ tín dụng một cách có trách nhiệm: Bắt đầu bằng việc mở một thẻ tín dụng với hạn mức thấp và sử dụng nó cho những giao dịch nhỏ. Hãy đảm bảo thanh toán đầy đủ số dư nợ mỗi tháng, không để nợ quá hạn.
 • Trả nợ vay đúng hạn: Nếu bạn có bất kỳ khoản vay nào như vay tiêu dùng, vay thế chấp, hãy đảm bảo thanh toán đúng hạn. Việc thanh toán đúng hạn thể hiện sự cam kết tài chính của bạn.
 • Tránh mở quá nhiều tài khoản tín dụng mới: Mở quá nhiều tài khoản tín dụng mới trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Điểm tín dụng của bạn. Các tổ chức tín dụng có thể xem xét bạn là người sử dụng tín dụng một cách thiếu kiểm soát.
 • Xây dựng thói quen thanh toán: Hãy tạo thói quen thanh toán các hóa đơn, dịch vụ hàng tháng một cách kịp thời. Điều này giúp bạn tránh nợ quá hạn và xây dựng một lịch sử tín dụng tốt.
 • Kiểm tra báo cáo tín dụng thường xuyên: Kiểm tra báo cáo tín dụng ít nhất một lần mỗi năm để đảm bảo không có lỗi nào và các thông tin được cập nhật chính xác.
 • Thực hiện các khoản vay nhỏ: Bạn có thể thực hiện các khoản vay nhỏ như vay mua sắm, vay trả góp để xây dựng lịch sử tín dụng. Hãy đảm bảo thanh toán đúng hạn và giữ cho tỷ lệ sử dụng tín dụng ở mức thấp.

Xây dựng lịch sử tín dụng tốt là một quá trình lâu dài. Hãy kiên nhẫn và thực hiện các bước trên một cách đều đặn. Một lịch sử tín dụng tốt sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính như vay vốn, thẻ tín dụng, vay thế chấp,… với lãi suất thấp hơn.

6. Tránh Mở Quá Nhiều Tài Khoản Tín Dụng Mới

Mở quá nhiều tài khoản tín dụng mới trong một thời gian ngắn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Điểm tín dụng của bạn. Các tổ chức tín dụng có thể xem xét bạn là người sử dụng tín dụng một cách thiếu kiểm soát, điều này làm giảm khả năng bạn được chấp thuận cho các khoản vay trong tương lai.

Dưới đây là một số lý do tại sao việc mở quá nhiều tài khoản tín dụng mới có thể ảnh hưởng xấu đến Điểm tín dụng của bạn:

 • Giảm Điểm tín dụng: Mỗi lần bạn mở một tài khoản tín dụng mới, các tổ chức tín dụng sẽ thực hiện một cuộc tra cứu cứng (hard inquiry) về lịch sử tín dụng của bạn. Điều này làm giảm Điểm tín dụng của bạn một chút. Mở quá nhiều tài khoản mới trong thời gian ngắn có thể dẫn đến nhiều cuộc tra cứu cứng, làm giảm Điểm tín dụng của bạn đáng kể.
 • Tăng tỷ lệ sử dụng tín dụng: Mở thêm tài khoản tín dụng mới có thể khiến bạn có nhiều hạn mức tín dụng hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến bạn dễ dàng chi tiêu quá mức và tăng tỷ lệ sử dụng tín dụng của bạn. Tỷ lệ sử dụng tín dụng cao có thể làm giảm Điểm tín dụng của bạn.
 • Tăng nguy cơ nợ quá hạn: Mở quá nhiều tài khoản tín dụng mới có thể khiến bạn dễ dàng bị “lạc lối” trong việc theo dõi các hạn thanh toán và dễ dàng dẫn đến việc nợ quá hạn. Việc nợ quá hạn có thể làm giảm Điểm tín dụng của bạn một cách nghiêm trọng.

Ngoài ra, việc mở quá nhiều tài khoản tín dụng mới còn có thể khiến bạn bị “gánh nặng” bởi nhiều khoản thanh toán hàng tháng, gây áp lực về tài chính và ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của bạn.

Thay vì mở nhiều tài khoản tín dụng mới, bạn nên tập trung vào việc sử dụng hiệu quả các tài khoản tín dụng hiện tại của mình. Hãy cố gắng giữ cho tỷ lệ sử dụng tín dụng của bạn ở mức thấp và thanh toán đầy đủ số dư nợ mỗi tháng. Nếu bạn cần thêm hạn mức tín dụng, hãy xem xét việc yêu cầu ngân hàng tăng hạn mức của các tài khoản tín dụng hiện tại thay vì mở thêm tài khoản mới.

Hãy nhớ rằng, việc quản lý tài chính hiệu quả và xây dựng Điểm tín dụng tốt là một quá trình cần thời gian và sự kiên nhẫn. Hãy sử dụng các tài khoản tín dụng một cách có trách nhiệm và tránh việc mở quá nhiều tài khoản mới để bảo vệ Điểm tín dụng của bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *