tài liệu về thuật ngữ tài chính

Thuật ngữ tài chính cơ bản: Từ A đến Z

Thế giới tài chính đầy rẫy những thuật ngữ chuyên ngành, có thể khiến người mới bắt đầu cảm thấy choáng ngợp. Bài viết này sẽ giúp bạn làm quen với những Thuật ngữ Tài chính Cơ Bản, từ A đến Z, giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới tài chính và đưa ra quyết định sáng suốt.

1. Các thuật ngữ cơ bản về tài chính

Thị trường tài chính hoạt động dựa trên một hệ thống các thuật ngữ chuyên ngành, đôi khi gây khó khăn cho những người mới bắt đầu. Dưới đây là một số Thuật ngữ Tài chính Cơ Bản giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới tài chính:

 • Tài sản (Asset): Là bất kỳ thứ gì có giá trị, có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, hoặc tạo ra thu nhập trong tương lai. Ví dụ: bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, vàng, v.v.
 • Nợ (Liability): Là nghĩa vụ tài chính mà bạn phải thanh toán cho người khác, ví dụ: vay ngân hàng, nợ thẻ tín dụng, v.v.
 • Vốn chủ sở hữu (Equity): Là giá trị tài sản của bạn trừ đi tổng số nợ. Vốn chủ sở hữu là tài sản mà bạn sở hữu sau khi đã trừ đi các khoản nợ.
 • Lợi nhuận (Profit): Là thu nhập thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ đi các chi phí.
 • Lỗ (Loss): Là tình trạng doanh thu thấp hơn chi phí, dẫn đến khoản lỗ.
 • Doanh thu (Revenue): Là tổng số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Chi phí (Expense): Là những khoản tiền mà bạn phải chi trả để duy trì hoạt động kinh doanh.
 • Lãi suất (Interest): Là khoản tiền mà bạn phải trả cho người cho vay khi vay tiền.
 • Lạm phát (Inflation): Là sự gia tăng giá cả chung của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế.
 • Suy thoái (Recession): Là giai đoạn giảm sút nghiêm trọng về hoạt động kinh tế, kéo dài trong ít nhất hai quý liên tiếp.
 • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Là thước đo mức độ thay đổi giá cả của một giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng điển hình.
 • Tỷ giá hối đoái (Exchange rate): Là giá trị của một đơn vị tiền tệ so với một đơn vị tiền tệ khác.

Hiểu rõ những thuật ngữ cơ bản này sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin về thị trường tài chính. Hãy tiếp tục theo dõi để khám phá thêm những thuật ngữ chuyên ngành khác.

2. Thuật ngữ liên quan đến thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là nơi giao dịch các chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư… để huy động vốn cho các doanh nghiệp và tạo cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư. Để hiểu rõ về hoạt động của thị trường chứng khoán, bạn cần nắm vững một số thuật ngữ cơ bản sau:

 • Cổ phiếu (Stock): Là chứng chỉ thể hiện quyền sở hữu một phần vốn của công ty. Khi mua cổ phiếu, bạn sẽ trở thành cổ đông của công ty và có quyền tham gia vào việc quản lý và chia lợi nhuận.
 • Trái phiếu (Bond): Là chứng chỉ thể hiện khoản vay của bạn cho công ty hoặc chính phủ. Khi mua trái phiếu, bạn sẽ nhận được lãi suất cố định hàng năm và nhận lại gốc khi trái phiếu đáo hạn.
 • Chỉ số chứng khoán (Stock index): Là thước đo mức độ thay đổi giá trị của một nhóm cổ phiếu nhất định. Ví dụ: chỉ số VN-Index thể hiện giá trị của 100 cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh.
 • Sàn giao dịch chứng khoán (Stock exchange): Là nơi tập trung các nhà đầu tư để mua bán chứng khoán. Việt Nam hiện có hai sàn giao dịch chính là sàn HoSE (Hồ Chí Minh) và sàn HNX (Hà Nội).
 • Mệnh giá (Par value): Là giá trị ghi trên chứng khoán, thường là giá trị ban đầu khi phát hành.
 • Giá thị trường (Market price): Là giá trị thực tế của chứng khoán được giao dịch trên thị trường.
 • Lợi nhuận (Profit): Là khoản chênh lệch giữa giá bán và giá mua chứng khoán.
 • Lỗ (Loss): Là khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán chứng khoán, khi giá bán thấp hơn giá mua.
 • Đầu tư (Investment): Là việc bỏ vốn vào một tài sản nào đó với hy vọng thu được lợi nhuận trong tương lai. Có nhiều loại hình đầu tư như đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vàng, v.v.
 • Phân tích kỹ thuật (Technical analysis): Là phương pháp dự đoán xu hướng thị trường bằng cách phân tích biểu đồ giá và các chỉ số kỹ thuật.
 • Phân tích cơ bản (Fundamental analysis): Là phương pháp dự đoán xu hướng thị trường bằng cách phân tích các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, ngành nghề và nền kinh tế.
 • Rủi ro (Risk): Là khả năng mất mát khi đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Ngoài những thuật ngữ cơ bản này, thị trường chứng khoán còn rất nhiều thuật ngữ khác. Hãy tiếp tục tìm hiểu và cập nhật kiến thức để đưa ra những quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.

3. Thuật ngữ liên quan đến đầu tư

Đầu tư là một khái niệm quan trọng trong tài chính, liên quan đến việc bỏ vốn vào một tài sản nào đó với mong muốn thu được lợi nhuận trong tương lai. Hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.

 • Đầu tư (Investment): Là việc bỏ vốn vào một tài sản nào đó với hy vọng thu được lợi nhuận trong tương lai. Có nhiều loại hình đầu tư như đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vàng, v.v.
 • Cổ phiếu (Stock): Là chứng chỉ thể hiện quyền sở hữu một phần vốn của công ty. Khi mua cổ phiếu, bạn sẽ trở thành cổ đông của công ty và có quyền tham gia vào việc quản lý và chia lợi nhuận.
 • Trái phiếu (Bond): Là chứng chỉ thể hiện khoản vay của bạn cho công ty hoặc chính phủ. Khi mua trái phiếu, bạn sẽ nhận được lãi suất cố định hàng năm và nhận lại gốc khi trái phiếu đáo hạn.
 • Quỹ đầu tư (Mutual fund): Là một loại hình đầu tư tập trung vào việc đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, v.v., được quản lý bởi một nhóm chuyên gia.
 • ETF (Exchange-traded fund): Là một loại quỹ đầu tư được giao dịch trên sàn chứng khoán như cổ phiếu. ETF thường theo dõi một chỉ số thị trường hoặc một danh mục tài sản cụ thể.
 • Lợi nhuận (Return): Là khoản thu nhập mà bạn nhận được từ đầu tư, bao gồm cả lãi suất, cổ tức và lợi nhuận từ việc bán tài sản.
 • Rủi ro (Risk): Là khả năng mất mát khi đầu tư. Rủi ro đầu tư có thể đến từ nhiều yếu tố như biến động thị trường, lạm phát, suy thoái kinh tế, v.v.
 • Phân tán đầu tư (Diversification): Là chiến lược đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro.
 • Khoản đầu tư ban đầu (Initial investment): Là số tiền mà bạn bỏ ra để mua tài sản đầu tư ban đầu.
 • Khoản đầu tư tái đầu tư (Reinvestment): Là việc sử dụng lợi nhuận thu được từ đầu tư để mua thêm tài sản đầu tư.
 • Khoản đầu tư ngắn hạn (Short-term investment): Là khoản đầu tư có thời hạn dưới một năm.
 • Khoản đầu tư dài hạn (Long-term investment): Là khoản đầu tư có thời hạn trên một năm.

Ngoài những thuật ngữ cơ bản này, lĩnh vực đầu tư còn rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành khác. Hãy tìm hiểu thêm về các loại hình đầu tư, chiến lược đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư để đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng của bạn.

4. Thuật ngữ liên quan đến ngân hàng và tín dụng

Hệ thống ngân hàng và tín dụng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, cung cấp dịch vụ tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Để hiểu rõ hơn về hoạt động của hệ thống này, bạn cần nắm vững một số thuật ngữ cơ bản sau:

 • Ngân hàng thương mại (Commercial bank): Là loại hình ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm: nhận tiền gửi, cho vay, thanh toán, chuyển tiền, v.v.
 • Ngân hàng đầu tư (Investment bank): Là loại hình ngân hàng chuyên cung cấp dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp lớn, bao gồm: tư vấn tài chính, phát hành chứng khoán, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, v.v.
 • Tín dụng (Credit): Là khả năng của một cá nhân hoặc doanh nghiệp trong việc trả nợ đúng hạn. Tín dụng tốt sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính như vay vốn, mua nhà, mua xe, v.v.
 • Điểm tín dụng (Credit score): Là một số điểm phản ánh mức độ tín dụng của bạn, dựa trên lịch sử thanh toán nợ của bạn. Điểm tín dụng cao sẽ giúp bạn dễ dàng được phê duyệt vay vốn với lãi suất thấp.
 • Vay vốn (Loan): Là khoản tiền mà bạn vay từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc kinh doanh.
 • Lãi suất (Interest): Là khoản tiền mà bạn phải trả cho người cho vay khi vay tiền. Lãi suất thường được tính theo phần trăm của số tiền vay.
 • Tiền gửi (Deposit): Là khoản tiền mà bạn gửi vào ngân hàng, được bảo đảm bởi hệ thống bảo hiểm tiền gửi. Tiền gửi thường được sử dụng để tiết kiệm hoặc đầu tư.
 • Lãi suất tiền gửi (Interest rate on deposit): Là khoản tiền mà bạn nhận được từ ngân hàng khi gửi tiền. Lãi suất tiền gửi thường thấp hơn lãi suất cho vay.
 • Thẻ tín dụng (Credit card): Là một loại thẻ thanh toán được phát hành bởi ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, cho phép bạn mua hàng hóa và dịch vụ và trả tiền sau.
 • Thẻ ghi nợ (Debit card): Là một loại thẻ thanh toán được liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng của bạn, cho phép bạn thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng.
 • Tín dụng tiêu dùng (Consumer credit): Là loại tín dụng được sử dụng cho mục đích cá nhân, ví dụ: vay mua xe, vay mua nhà, vay mua thiết bị gia dụng, v.v.
 • Tín dụng kinh doanh (Business credit): Là loại tín dụng được sử dụng cho mục đích kinh doanh, ví dụ: vay vốn kinh doanh, vay vốn đầu tư, v.v.
 • Khoản vay thế chấp (Mortgage): Là khoản vay được sử dụng để mua bất động sản, thường có thời hạn trả nợ dài.
 • Khoản vay tiêu dùng (Consumer loan): Là khoản vay được sử dụng cho mục đích cá nhân, thường có thời hạn trả nợ ngắn hơn so với khoản vay thế chấp.

Nắm vững những thuật ngữ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của ngân hàng và tín dụng, từ đó đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt.

5. Thuật ngữ liên quan đến bảo hiểm

Bảo hiểm là một công cụ tài chính quan trọng giúp bạn bảo vệ tài sản và giảm thiểu rủi ro tài chính. Hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến bảo hiểm sẽ giúp bạn lựa chọn được sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.

 • Bảo hiểm (Insurance): Là hợp đồng giữa người mua bảo hiểm (được gọi là người được bảo hiểm) và công ty bảo hiểm, theo đó công ty bảo hiểm đồng ý bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất cho người được bảo hiểm nếu xảy ra sự kiện bất ngờ nào đó được quy định trong hợp đồng.
 • Người được bảo hiểm (Insured): Là người hoặc tổ chức được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.
 • Công ty bảo hiểm (Insurer): Là tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm (Premium): Là khoản tiền mà người được bảo hiểm phải trả cho công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm.
 • Hợp đồng bảo hiểm (Insurance policy): Là văn bản ghi lại thỏa thuận giữa người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm, quy định các quyền và nghĩa vụ của cả hai bên.
 • Rủi ro (Risk): Là khả năng xảy ra sự kiện bất ngờ, gây thiệt hại hoặc tổn thất.
 • Bồi thường (Claim): Là yêu cầu của người được bảo hiểm đối với công ty bảo hiểm để được bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất.
 • Mức bồi thường (Claim amount): Là số tiền mà công ty bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện được bảo hiểm.
 • Bảo hiểm nhân thọ (Life insurance): Là loại bảo hiểm cung cấp khoản tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm qua đời.
 • Bảo hiểm sức khỏe (Health insurance): Là loại bảo hiểm cung cấp khoản tiền bảo hiểm để chi trả chi phí y tế khi người được bảo hiểm bị bệnh hoặc tai nạn.
 • Bảo hiểm tài sản (Property insurance): Là loại bảo hiểm cung cấp khoản tiền bảo hiểm để chi trả thiệt hại hoặc tổn thất đối với tài sản của người được bảo hiểm.
 • Bảo hiểm trách nhiệm (Liability insurance): Là loại bảo hiểm cung cấp khoản tiền bảo hiểm để chi trả thiệt hại hoặc tổn thất do người được bảo hiểm gây ra cho người khác.
 • Bảo hiểm xe cơ giới (Motor insurance): Là loại bảo hiểm cung cấp khoản tiền bảo hiểm để chi trả thiệt hại hoặc tổn thất đối với xe cơ giới của người được bảo hiểm.
 • Bảo hiểm du lịch (Travel insurance): Là loại bảo hiểm cung cấp khoản tiền bảo hiểm để chi trả các rủi ro liên quan đến du lịch, như mất hành lý, trì hoãn chuyến bay, v.v.

Ngoài những thuật ngữ cơ bản này, lĩnh vực bảo hiểm còn rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành khác. Hãy tìm hiểu thêm về các loại hình bảo hiểm, các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng bảo hiểm để lựa chọn được sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng của bạn.

6. Thuật ngữ liên quan đến kế toán và kiểm toán

Kế toán và kiểm toán là những lĩnh vực quan trọng trong việc quản lý tài chính của các doanh nghiệp và tổ chức. Hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến kế toán và kiểm toán sẽ giúp bạn nắm bắt được thông tin tài chính của một doanh nghiệp và đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt.

 • Kế toán (Accounting): Là quá trình ghi lại, phân loại, tổng hợp và báo cáo các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức.
 • Kiểm toán (Auditing): Là quá trình kiểm tra và đánh giá độc lập các báo cáo tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, nhằm xác định mức độ chính xác, trung thực và tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Báo cáo tài chính (Financial statement): Là tập hợp các tài liệu tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
 • Bảng cân đối kế toán (Balance sheet): Là báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức tại một thời điểm nhất định, bao gồm tổng tài sản, tổng nợ và vốn chủ sở hữu.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income statement): Là báo cáo tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp hoặc tổ chức trong một kỳ kế toán, bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement): Là báo cáo tài chính phản ánh dòng tiền của một doanh nghiệp hoặc tổ chức trong một kỳ kế toán, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.
 • Tài sản (Asset): Là tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc tổ chức, có giá trị kinh tế và có thể được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tạo ra thu nhập trong tương lai.
 • Nợ (Liability): Là nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp hoặc tổ chức phải thanh toán cho người khác trong tương lai.
 • Vốn chủ sở hữu (Equity): Là giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặc tổ chức trừ đi tổng số nợ, phản ánh quyền sở hữu của các cổ đông.
 • Doanh thu (Revenue): Là tổng số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc tổ chức trong một kỳ kế toán.
 • Chi phí (Expense): Là những khoản tiền mà doanh nghiệp hoặc tổ chức phải chi trả để duy trì hoạt động kinh doanh.
 • Lợi nhuận (Profit): Là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, phản ánh mức độ sinh lời của doanh nghiệp hoặc tổ chức.
 • Lỗ (Loss): Là tình trạng chi phí cao hơn doanh thu, dẫn đến khoản lỗ.
 • Kiểm toán viên (Auditor): Là cá nhân hoặc tổ chức được đào tạo chuyên nghiệp để kiểm tra và đánh giá độc lập các báo cáo tài chính.
 • Báo cáo kiểm toán (Audit report): Là tài liệu được kiểm toán viên đưa ra sau khi kiểm tra và đánh giá các báo cáo tài chính, nêu bật các phát hiện và kết luận của kiểm toán.
 • Chuẩn mực kế toán (Accounting standard): Là tập hợp các quy định về kế toán, hướng dẫn cách ghi nhận, phân loại và báo cáo các giao dịch tài chính.
 • Chuẩn mực kiểm toán (Auditing standard): Là tập hợp các quy định về kiểm toán, hướng dẫn cách thực hiện kiểm toán và đưa ra báo cáo kiểm toán.

Hiểu rõ những thuật ngữ này sẽ giúp bạn phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, từ đó đưa ra những quyết định tài chính thông minh và hiệu quả.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *