thuật ngữ tài chính là gì

Thuật Ngữ Tài Chính: Từ A đến Z – Nắm Bắt Kiến Thức Cần Thiết

Trong thế giới kinh doanh và đầu tư, Thuật ngữ Tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin và hiểu rõ các khái niệm. Tuy nhiên, với nhiều người, việc tiếp cận và nắm bắt các thuật ngữ này có thể gặp khó khăn. Bài viết này sẽ giúp bạn làm quen với những Thuật ngữ Tài chính phổ biến, từ định nghĩa đến ứng dụng thực tế.

1. Thuật Ngữ Cơ Bản

Để hiểu rõ về thế giới tài chính, trước hết bạn cần làm quen với những thuật ngữ cơ bản. Những thuật ngữ này xuất hiện thường xuyên trong các cuộc thảo luận, bài viết và tài liệu liên quan đến tài chính. Dưới đây là một số thuật ngữ cơ bản bạn nên biết:

 • Tài sản (Assets): Là những gì mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu, có giá trị và có thể được chuyển đổi thành tiền mặt. Ví dụ: bất động sản, chứng khoán, tiền mặt, hàng tồn kho.
 • Nợ phải trả (Liabilities): Là những khoản tiền mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp phải trả cho bên thứ ba. Ví dụ: vay nợ, hóa đơn chưa thanh toán, thuế phải nộp.
 • Vốn chủ sở hữu (Equity): Là giá trị tài sản của một cá nhân hoặc doanh nghiệp sau khi trừ đi nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu phản ánh phần sở hữu của chủ doanh nghiệp trong doanh nghiệp.
 • Doanh thu (Revenue): Là tổng số tiền mà một doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Lợi nhuận (Profit): Là khoản tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí từ doanh thu. Lợi nhuận là mục tiêu chính của mọi hoạt động kinh doanh.
 • Chi phí (Expenses): Là những khoản tiền mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp phải chi tiêu để duy trì hoạt động kinh doanh. Ví dụ: tiền lương, nguyên vật liệu, chi phí vận hành.
 • Lãi suất (Interest): Là khoản tiền mà người cho vay thu được từ người vay, thường được tính theo phần trăm của số tiền vay.
 • Lạm phát (Inflation): Là mức tăng giá chung của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Rủi ro (Risk): Là khả năng xảy ra những kết quả không mong muốn trong một hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư.

Hiểu rõ các thuật ngữ cơ bản này sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận và nắm bắt các khái niệm tài chính phức tạp hơn. Hãy ghi nhớ chúng để sử dụng trong các cuộc trò chuyện, đọc tài liệu và đưa ra quyết định tài chính đúng đắn.

2. Thuật Ngữ Liên Quan Đến Doanh Nghiệp

Khi nói đến thế giới kinh doanh, việc nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành là điều cần thiết để bạn có thể hiểu rõ hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra những quyết định kinh doanh thông minh. Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng liên quan đến doanh nghiệp mà bạn nên biết:

 • Doanh thu (Revenue): Là tổng số tiền mà một doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh thu có thể đến từ việc bán hàng hóa, dịch vụ hoặc từ các hoạt động khác như cho thuê tài sản.
 • Lợi nhuận (Profit): Là khoản tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí từ doanh thu. Lợi nhuận là mục tiêu chính của mọi hoạt động kinh doanh, phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chi phí (Expenses): Là những khoản tiền mà một doanh nghiệp phải chi tiêu để duy trì hoạt động kinh doanh. Chi phí bao gồm nhiều loại, như chi phí nhân công, nguyên vật liệu, chi phí vận hành, chi phí marketing, chi phí nghiên cứu và phát triển.
 • Lợi nhuận ròng (Net profit): Là lợi nhuận còn lại sau khi đã trừ đi tất cả các loại thuế, phí và chi phí khác. Lợi nhuận ròng cho thấy mức lợi nhuận thực tế mà doanh nghiệp thu về.
 • Tài sản cố định (Fixed assets): Là những tài sản có giá trị lâu dài, được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị.
 • Tài sản lưu động (Current assets): Là những tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Ví dụ: tiền mặt, hàng tồn kho, khoản phải thu.
 • Nợ phải trả (Liabilities): Là những khoản tiền mà một doanh nghiệp phải trả cho bên thứ ba. Nợ phải trả bao gồm các khoản vay, hóa đơn chưa thanh toán, thuế phải nộp.
 • Vốn chủ sở hữu (Equity): Là giá trị tài sản của doanh nghiệp sau khi trừ đi nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu phản ánh phần sở hữu của chủ doanh nghiệp trong doanh nghiệp.
 • Tỷ suất lợi nhuận (Profit margin): Là tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận cho biết mức lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trên mỗi đơn vị doanh thu.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Là tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và vốn chủ sở hữu. ROE cho biết mức lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra trên mỗi đơn vị vốn chủ sở hữu.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA): Là tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và tổng tài sản. ROA cho biết mức lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra trên mỗi đơn vị tài sản.

Hiểu rõ các thuật ngữ này sẽ giúp bạn phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá khả năng sinh lời và mức độ rủi ro của doanh nghiệp đó. Từ đó, bạn có thể đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh phù hợp.

3. Thuật Ngữ Đầu Tư

Thị trường đầu tư là một thế giới rộng lớn với nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Hiểu rõ các thuật ngữ này giúp bạn nắm bắt cơ bản về đầu tư, phân tích thị trường, đưa ra lựa chọn phù hợp và quản lý rủi ro hiệu quả. Dưới đây là một số thuật ngữ đầu tư phổ biến:

 • Cổ phiếu (Stocks): Là chứng chỉ sở hữu một phần quyền lợi trong một công ty. Khi bạn mua cổ phiếu, bạn trở thành cổ đông của công ty đó và có quyền nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty. Giá trị cổ phiếu có thể thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty và tình hình thị trường.
 • Trái phiếu (Bonds): Là một loại chứng khoán nợ, được phát hành bởi các chính phủ, doanh nghiệp hoặc tổ chức để huy động vốn. Khi bạn mua trái phiếu, bạn cho vay tiền cho người phát hành và nhận được lãi suất định kỳ. Giá trị trái phiếu cũng có thể thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào lãi suất thị trường và mức độ rủi ro của người phát hành.
 • Quỹ đầu tư (Mutual funds): Là một quỹ được thành lập bởi nhiều nhà đầu tư góp vốn chung để đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản. Quỹ đầu tư được quản lý bởi một chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp. Ưu điểm của quỹ đầu tư là đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro và giúp bạn tiếp cận các loại tài sản mà bạn không thể mua trực tiếp.
 • Quỹ ETF (Exchange-traded funds): Là một loại quỹ đầu tư được niêm yết trên thị trường chứng khoán, cho phép bạn mua bán ETF giống như mua bán cổ phiếu. ETF thường theo dõi một chỉ số cụ thể như chỉ số VN-Index, S&P 500, giúp bạn đầu tư vào nhiều loại tài sản cùng lúc.
 • Chỉ số chứng khoán (Stock index): Là một thước đo hiệu suất của thị trường chứng khoán, phản ánh mức độ tăng giảm của giá trị cổ phiếu của các công ty được đưa vào chỉ số. Ví dụ: chỉ số VN-Index, S&P 500, Nasdaq 100.
 • Đầu tư giá trị (Value investing): Là chiến lược đầu tư tập trung vào việc tìm kiếm các công ty bị định giá thấp hơn giá trị thực tế, với mục tiêu mua cổ phiếu của những công ty này khi giá thấp và bán khi giá tăng. Chiến lược này dựa trên nguyên tắc rằng giá trị của một công ty được phản ánh trong hiệu suất kinh doanh, tài sản và lợi nhuận của công ty.
 • Đầu tư tăng trưởng (Growth investing): Là chiến lược đầu tư tập trung vào việc tìm kiếm các công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao, với mục tiêu mua cổ phiếu của những công ty này khi giá tăng và bán khi giá giảm. Chiến lược này dựa trên nguyên tắc rằng giá trị của một công ty được phản ánh trong tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.
 • Phân bổ tài sản (Asset allocation): Là chiến lược đầu tư phân chia danh mục đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Việc phân bổ tài sản phù hợp giúp bạn phân tán rủi ro, bảo vệ danh mục đầu tư khỏi những biến động bất ngờ của thị trường.

Việc hiểu rõ các thuật ngữ đầu tư cơ bản là bước đầu tiên để bạn tự tin tham gia vào thị trường đầu tư. Hãy tiếp tục tìm hiểu thêm về các chiến lược đầu tư khác nhau, các loại tài sản đầu tư, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường đầu tư để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

4. Thuật Ngữ Ngân Hàng

Ngân hàng là một phần quan trọng trong nền kinh tế, cung cấp các dịch vụ tài chính như cho vay, nhận tiền gửi, thanh toán, chuyển tiền, v.v. Để hiểu rõ hơn về dịch vụ ngân hàng và cách thức hoạt động của chúng, bạn cần nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành liên quan. Dưới đây là một số thuật ngữ ngân hàng phổ biến:

 • Tài khoản tiết kiệm (Savings account): Là một loại tài khoản ngân hàng cho phép bạn gửi tiền và nhận lãi suất từ số tiền gửi. Lãi suất trên tài khoản tiết kiệm thường thấp hơn lãi suất trên các loại tài khoản khác như tài khoản thanh toán hoặc tài khoản đầu tư.
 • Tài khoản thanh toán (Checking account): Là một loại tài khoản ngân hàng cho phép bạn rút tiền, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và thực hiện các giao dịch tài chính khác. Tài khoản thanh toán thường không có lãi suất hoặc có lãi suất rất thấp.
 • Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (Time deposit account): Là một loại tài khoản ngân hàng cho phép bạn gửi tiền với kỳ hạn nhất định và nhận lãi suất cố định. Lãi suất trên tài khoản tiền gửi có kỳ hạn thường cao hơn lãi suất trên tài khoản tiết kiệm.
 • Vay vốn (Loan): Là một khoản tiền mà ngân hàng cho vay cho bạn, với điều kiện bạn phải trả lại số tiền vay cùng với lãi suất trong một khoảng thời gian nhất định. Vay vốn có nhiều loại, như vay tiêu dùng, vay kinh doanh, vay mua nhà, v.v., với lãi suất và kỳ hạn trả nợ khác nhau.
 • Lãi suất (Interest): Là khoản tiền mà bạn phải trả cho ngân hàng khi vay vốn, hoặc là khoản tiền mà bạn nhận được khi gửi tiền vào ngân hàng. Lãi suất thường được tính theo phần trăm của số tiền vay hoặc số tiền gửi.
 • Thẻ tín dụng (Credit card): Là một loại thẻ cho phép bạn mua hàng hóa và dịch vụ và trả tiền sau. Thẻ tín dụng thường có hạn mức tín dụng nhất định, và bạn phải trả lãi suất cho số tiền mà bạn chưa thanh toán.
 • Thẻ ghi nợ (Debit card): Là một loại thẻ cho phép bạn rút tiền từ tài khoản ngân hàng của mình. Khi bạn sử dụng thẻ ghi nợ, số tiền sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản của bạn.
 • Chuyển khoản (Wire transfer): Là một phương thức chuyển tiền nhanh chóng và an toàn, cho phép bạn chuyển tiền từ tài khoản của mình đến tài khoản của người nhận ở một ngân hàng khác, ngay cả ở nước ngoài.
 • Thư tín dụng (Letter of credit): Là một loại giấy tờ được ngân hàng phát hành, đảm bảo cho người bán hàng rằng họ sẽ nhận được thanh toán từ người mua hàng, ngay cả khi người mua hàng không có khả năng thanh toán.
 • Tín dụng (Credit): Là khả năng của bạn trong việc trả nợ đúng hạn. Tín dụng của bạn được đánh giá dựa trên lịch sử thanh toán, số lượng khoản vay, hạn mức tín dụng, v.v. Tín dụng tốt giúp bạn dễ dàng vay vốn, được hưởng lãi suất ưu đãi hơn.

Nắm vững các thuật ngữ ngân hàng giúp bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, từ đó lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình, quản lý tài chính cá nhân hiệu quả và tránh những rủi ro không đáng có.

5. Thuật Ngữ Bảo Hiểm

Bảo hiểm là một ngành dịch vụ quan trọng, giúp bạn bảo vệ tài sản, sức khỏe và tài chính khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Để hiểu rõ hơn về dịch vụ bảo hiểm, bạn cần nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành liên quan. Dưới đây là một số thuật ngữ bảo hiểm phổ biến:

 • Bảo hiểm (Insurance): Là một hợp đồng giữa người mua bảo hiểm (được gọi là người được bảo hiểm) và công ty bảo hiểm. Theo hợp đồng này, công ty bảo hiểm cam kết bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất cho người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro được bảo hiểm. Ví dụ: bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm xe cộ, v.v.
 • Người được bảo hiểm (Insured): Là cá nhân hoặc tổ chức được bảo vệ bởi hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm là người hưởng lợi từ việc bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất do công ty bảo hiểm chi trả.
 • Công ty bảo hiểm (Insurer): Là tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm. Công ty bảo hiểm thu phí bảo hiểm từ người được bảo hiểm và cam kết bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất trong trường hợp xảy ra rủi ro được bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm (Premium): Là khoản tiền mà người được bảo hiểm phải trả cho công ty bảo hiểm để đổi lấy dịch vụ bảo hiểm. Phí bảo hiểm thường được tính theo mức độ rủi ro của người được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm.
 • Hợp đồng bảo hiểm (Insurance policy): Là giấy tờ ghi rõ ràng các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm nêu rõ các loại rủi ro được bảo hiểm, mức bồi thường, thời hạn bảo hiểm, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.
 • Rủi ro được bảo hiểm (Covered risk): Là những loại rủi ro mà công ty bảo hiểm cam kết bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất. Ví dụ: tai nạn, bệnh tật, cháy nổ, trộm cắp, v.v.
 • Mức bồi thường (Indemnity): Là khoản tiền mà công ty bảo hiểm chi trả cho người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro được bảo hiểm. Mức bồi thường được quy định trong hợp đồng bảo hiểm và có thể thay đổi tùy theo mức độ thiệt hại hoặc tổn thất.
 • Khai báo (Declaration): Là thông tin mà người được bảo hiểm cung cấp cho công ty bảo hiểm về tình trạng sức khỏe, tài sản hoặc các thông tin liên quan đến rủi ro được bảo hiểm. Khai báo chính xác giúp công ty bảo hiểm đánh giá mức độ rủi ro và đưa ra mức phí bảo hiểm phù hợp.
 • Tuyên bố bồi thường (Claim): Là yêu cầu của người được bảo hiểm đối với công ty bảo hiểm để được bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất. Người được bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh thiệt hại hoặc tổn thất và khai báo chính xác thông tin liên quan.
 • Bồi thường (Compensation): Là khoản tiền mà công ty bảo hiểm chi trả cho người được bảo hiểm sau khi người được bảo hiểm đã nộp đơn khai báo bồi thường và công ty bảo hiểm đã xác minh tính hợp lệ của yêu cầu bồi thường.

Hiểu rõ các thuật ngữ bảo hiểm cơ bản giúp bạn lựa chọn loại bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình, nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng bảo hiểm, và thực hiện các thủ tục khai báo bồi thường một cách hiệu quả.

6. Thuật Ngữ Thuế

Thuế là một phần quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp vào việc cung cấp các dịch vụ công cộng như giáo dục, y tế, an ninh, v.v. Hiểu rõ các thuật ngữ thuế giúp bạn tính toán thuế phải nộp, lập kế hoạch tài chính cá nhân và doanh nghiệp hiệu quả, và tránh những sai sót pháp lý.

 • Thuế (Tax): Là khoản tiền mà cá nhân hoặc doanh nghiệp phải nộp cho chính phủ, dựa trên thu nhập, tài sản, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Thuế là nguồn thu chính của chính phủ để chi tiêu cho các dịch vụ công cộng.
 • Thuế thu nhập (Income tax): Là loại thuế được đánh trên thu nhập của cá nhân và doanh nghiệp. Thuế thu nhập có thể được tính theo mức thu nhập, với mức thuế suất khác nhau cho các mức thu nhập khác nhau.
 • Thuế giá trị gia tăng (VAT): Là loại thuế gián thu được đánh trên giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ. VAT được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá trị hàng hóa và dịch vụ, được người tiêu dùng cuối cùng trả cho nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate income tax): Là loại thuế được đánh trên lợi nhuận của doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận ròng sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp pháp.
 • Thuế tài sản (Property tax): Là loại thuế được đánh trên giá trị tài sản bất động sản, bao gồm đất đai và nhà cửa. Thuế tài sản được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị tài sản, thường được đánh giá bởi chính quyền địa phương.
 • Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax): Là loại thuế được đánh trên thu nhập của cá nhân, bao gồm lương, thưởng, lãi suất, cổ tức, v.v. Thuế thu nhập cá nhân được tính theo mức thu nhập, với mức thuế suất khác nhau cho các mức thu nhập khác nhau.
 • Thuế suất (Tax rate): Là tỷ lệ phần trăm được áp dụng để tính thuế. Thuế suất có thể thay đổi tùy theo loại thuế, mức thu nhập, giá trị tài sản, v.v.
 • Giảm trừ thuế (Tax deduction): Là khoản chi phí hợp pháp được phép trừ vào thu nhập trước khi tính thuế. Giảm trừ thuế giúp bạn giảm thuế phải nộp và tăng thu nhập sau thuế.
 • Miễn thuế (Tax exemption): Là loại miễn trừ thuế đối với một số loại thu nhập, tài sản hoặc hoạt động nhất định. Miễn thuế giúp bạn giảm thuế phải nộp và khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên.
 • Khai thuế (Tax declaration): Là việc khai báo thu nhập và các thông tin liên quan đến thuế cho cơ quan thuế. Khai thuế giúp bạn đảm bảo tính toán thuế chính xác, tránh vi phạm pháp luật và hưởng các quyền lợi về thuế.
 • Nộp thuế (Tax payment): Là việc nộp thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định. Nộp thuế đầy đủ và đúng hạn giúp bạn tránh bị phạt vi phạm pháp luật.

Việc hiểu rõ các thuật ngữ thuế cơ bản là rất quan trọng để bạn quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp hiệu quả, tránh những sai sót pháp lý và tận dụng tối đa các quyền lợi về thuế.

7. Thuật Ngữ Thị Trường Tài Chính

Thị trường tài chính là một hệ thống phức tạp kết nối các bên tham gia để mua bán các loại tài sản tài chính, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa, v.v. Để hiểu rõ hơn về thị trường này, bạn cần nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành liên quan. Dưới đây là một số thuật ngữ thị trường tài chính phổ biến:

 • Thị trường chứng khoán (Stock market): Là nơi giao dịch mua bán cổ phiếu của các công ty niêm yết. Thị trường chứng khoán là nơi mà các nhà đầu tư có thể mua bán cổ phiếu để kiếm lời hoặc đầu tư vào các công ty họ tin tưởng.
 • Thị trường trái phiếu (Bond market): Là nơi giao dịch mua bán trái phiếu được phát hành bởi các chính phủ, doanh nghiệp hoặc tổ chức để huy động vốn. Thị trường trái phiếu cung cấp một lựa chọn đầu tư an toàn hơn so với thị trường chứng khoán, nhưng lợi nhuận thường thấp hơn.
 • Thị trường tiền tệ (Money market): Là nơi giao dịch các khoản vay và cho vay ngắn hạn, thường là dưới một năm. Thị trường tiền tệ được sử dụng bởi các ngân hàng, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp để quản lý thanh khoản và huy động vốn ngắn hạn.
 • Thị trường ngoại hối (Forex market): Là thị trường lớn nhất thế giới, nơi giao dịch mua bán các loại tiền tệ khác nhau. Thị trường ngoại hối được sử dụng bởi các nhà đầu tư, các công ty đa quốc gia và các ngân hàng để quản lý rủi ro tỷ giá hối đoái và kiếm lời từ biến động tỷ giá.
 • Thị trường hàng hóa (Commodity market): Là nơi giao dịch mua bán các loại hàng hóa thô như dầu mỏ, vàng, bạc, cà phê, v.v. Thị trường hàng hóa được sử dụng bởi các nhà sản xuất, các nhà đầu tư và các công ty thương mại để quản lý rủi ro giá hàng hóa và kiếm lời từ biến động giá.
 • Chỉ số chứng khoán (Stock index): Là một thước đo hiệu suất của thị trường chứng khoán, phản ánh mức độ tăng giảm của giá trị cổ phiếu của các công ty được đưa vào chỉ số. Ví dụ: chỉ số VN-Index, S&P 500, Nasdaq 100.
 • Đầu tư đa dạng hóa (Diversification): Là chiến lược đầu tư phân chia danh mục đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp bạn phân tán rủi ro, bảo vệ danh mục đầu tư khỏi những biến động bất ngờ của thị trường.
 • Rủi ro thị trường (Market risk): Là rủi ro liên quan đến biến động bất ngờ của thị trường, có thể ảnh hưởng đến giá trị của các tài sản đầu tư. Ví dụ: rủi ro lạm phát, rủi ro lãi suất, rủi ro chính trị, v.v.
 • Rủi ro thanh khoản (Liquidity risk): Là rủi ro liên quan đến khả năng mua bán một tài sản đầu tư một cách dễ dàng và nhanh chóng. Rủi ro thanh khoản cao hơn đối với các loại tài sản ít phổ biến hoặc khó bán.
 • Rủi ro tín dụng (Credit risk): Là rủi ro liên quan đến khả năng người phát hành trái phiếu hoặc người vay không thể thanh toán nợ đúng hạn. Rủi ro tín dụng cao hơn đối với các công ty có tình hình tài chính yếu kém hoặc có mức độ nợ cao.
 • Phân tích kỹ thuật (Technical analysis): Là phương pháp phân tích thị trường tài chính dựa trên việc nghiên cứu các mẫu giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
 • Phân tích cơ bản (Fundamental analysis): Là phương pháp phân tích thị trường tài chính dựa trên việc nghiên cứu các yếu tố cơ bản của một công ty hoặc nền kinh tế để đánh giá giá trị thực tế của tài sản đầu tư.

Hiểu rõ các thuật ngữ thị trường tài chính giúp bạn nắm bắt cơ bản về hoạt động của thị trường, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường, đưa ra lựa chọn đầu tư phù hợp và quản lý rủi ro hiệu quả.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *