từ điển thuật ngữ tài chính

Từ điển Thuật ngữ Tài chính: Hướng Dẫn Cho Người Mới Bắt Đầu

Thị trường tài chính có thể là một nơi phức tạp với vô số thuật ngữ chuyên ngành. Đối với những người mới bắt đầu, việc nắm vững các khái niệm cơ bản là rất quan trọng để hiểu rõ và đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Bài viết này sẽ cung cấp một từ điển Thuật ngữ tài chính Cơ Bản, giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới tài chính.

1. Các Khái Niệm Cổ Điển

Để bước vào thế giới tài chính, bạn cần làm quen với một số khái niệm cơ bản, những viên gạch nền tảng cho mọi hoạt động tài chính. Dưới đây là một số khái niệm cổ điển bạn cần nắm vững:

 • Tài sản (Asset): Là những thứ có giá trị, có thể được mua bán hoặc sử dụng để tạo ra lợi nhuận. Tài sản có thể là hữu hình (như bất động sản, xe cộ, vàng) hoặc vô hình (như cổ phiếu, trái phiếu, bằng sáng chế).
 • Nợ (Liability): Là nghĩa vụ tài chính mà cá nhân hoặc doanh nghiệp phải trả cho bên thứ ba. Nợ có thể là ngắn hạn (như tiền lương chưa trả, hóa đơn điện nước) hoặc dài hạn (như vay ngân hàng, trái phiếu).
 • Vốn (Equity): Là phần tài sản của cá nhân hoặc doanh nghiệp sau khi trừ đi tổng số nợ. Vốn chủ sở hữu là thước đo giá trị tài sản của bạn.
 • Lợi nhuận (Profit): Là khoản thu nhập còn lại sau khi trừ đi chi phí kinh doanh. Lợi nhuận là mục tiêu của mọi hoạt động kinh doanh, tạo động lực cho các nhà đầu tư.
 • Lãi suất (Interest Rate): Là chi phí phải trả cho việc vay tiền hoặc thu nhập nhận được khi cho vay tiền. Lãi suất thường được tính theo phần trăm của số tiền gốc.
 • Lạm phát (Inflation): Là sự tăng giá chung của hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Lạm phát làm giảm giá trị của tiền tệ, ảnh hưởng đến sức mua của người dân.

Nắm vững những khái niệm cơ bản này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hoạt động tài chính, từ việc quản lý tài chính cá nhân đến đầu tư vào các thị trường tài chính phức tạp.

2. Thuật Ngữ Về Đầu Tư

Đầu tư là một hoạt động quan trọng trong quản lý tài chính, giúp bạn tạo ra thu nhập thụ động và tăng trưởng tài sản. Để hiểu rõ hơn về đầu tư, bạn cần nắm vững một số thuật ngữ chuyên ngành:

 • Cổ phiếu (Stock): Là giấy chứng nhận quyền sở hữu một phần vốn của công ty. Khi mua cổ phiếu, bạn trở thành cổ đông của công ty và có quyền hưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Trái phiếu (Bond): Là chứng khoán thể hiện khoản vay của bạn cho chính phủ, doanh nghiệp hoặc tổ chức nào đó. Khi mua trái phiếu, bạn sẽ nhận được lãi suất cố định trong một thời hạn nhất định và nhận lại số tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn.
 • Quỹ tương hỗ (Mutual Fund): Là một hình thức đầu tư chung, tập hợp tiền từ nhiều nhà đầu tư để mua một danh mục đầu tư đa dạng. Quỹ tương hỗ giúp phân tán rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.
 • Quỹ ETF (Exchange Traded Fund): Là quỹ tương hỗ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. ETF có tính thanh khoản cao và phí quản lý thấp hơn so với quỹ tương hỗ.
 • Rủi ro (Risk): Là khả năng mất mát trong đầu tư. Rủi ro có thể đến từ nhiều nguồn như biến động thị trường, lãi suất, lạm phát, hay khả năng vỡ nợ của doanh nghiệp.
 • Lợi nhuận (Return): Là khoản thu nhập bạn nhận được từ đầu tư. Lợi nhuận có thể là lãi suất, cổ tức, hoặc tăng giá trị tài sản.
 • Phân bổ tài sản (Asset Allocation): Là cách phân chia tài sản của bạn vào các danh mục đầu tư khác nhau để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Hiểu rõ các thuật ngữ đầu tư này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn, phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu rủi ro của bản thân.

3. Thuật Ngữ Về Thị Trường Chứng Khoán

Thị trường chứng khoán là nơi giao dịch các chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư… Là một thị trường phức tạp với nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Để tham gia và nắm bắt thị trường hiệu quả, bạn cần hiểu rõ các khái niệm cơ bản. Dưới đây là một số thuật ngữ về thị trường chứng khoán bạn cần nắm vững:

 • Chỉ số chứng khoán (Stock Index): Là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu nhất định. Ví dụ: VN-Index là chỉ số chứng khoán đại diện cho hiệu suất của 100 công ty niêm yết lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.
 • Sàn giao dịch chứng khoán (Stock Exchange): Là nơi tập trung mua bán các chứng khoán. Ví dụ: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
 • Nhà đầu tư cá nhân (Individual Investor): Là những người tham gia thị trường chứng khoán với mục tiêu đầu tư cho bản thân hoặc gia đình.
 • Nhà đầu tư tổ chức (Institutional Investor): Là các tổ chức tài chính như quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, ngân hàng, các quỹ hưu trí, … có tiềm lực tài chính lớn tham gia vào thị trường chứng khoán.
 • Nhà môi giới chứng khoán (Broker): Là người trung gian kết nối giữa người mua và người bán chứng khoán. Nhà môi giới sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc giao dịch, tư vấn và quản lý tài sản.
 • Chứng khoán phái sinh (Derivative): Là loại chứng khoán có giá trị phụ thuộc vào giá trị của một tài sản cơ sở khác. Ví dụ: Hợp đồng tương lai (Futures), quyền chọn (Options).
 • Đầu tư giá trị (Value Investing): Là chiến lược đầu tư tập trung vào việc tìm kiếm các công ty có giá trị nội tại bị thị trường định giá thấp.
 • Đầu tư tăng trưởng (Growth Investing): Là chiến lược đầu tư tập trung vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao.

Hiểu rõ các thuật ngữ về thị trường chứng khoán sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu rủi ro của bản thân. Hãy tiếp tục học hỏi và trau dồi kiến thức để thành công trong thị trường chứng khoán.

4. Thuật Ngữ Về Ngân Hàng Và Tín Dụng

Ngân hàng và tín dụng là hai khía cạnh quan trọng trong hệ thống tài chính. Hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến ngân hàng và tín dụng là điều cần thiết cho mọi cá nhân và doanh nghiệp, từ việc quản lý tài chính cá nhân đến việc vay vốn kinh doanh. Dưới đây là một số thuật ngữ về ngân hàng và tín dụng bạn cần nắm vững:

 • Tín dụng (Credit): Là khả năng vay mượn tiền hoặc các dịch vụ tài chính khác từ các tổ chức tín dụng. Tín dụng được đánh giá dựa trên khả năng trả nợ của bạn, được thể hiện qua điểm tín dụng.
 • Điểm tín dụng (Credit Score): Là số điểm phản ánh lịch sử tín dụng của bạn. Điểm tín dụng càng cao, khả năng vay mượn và nhận được lãi suất ưu đãi càng lớn.
 • Vay vốn (Loan): Là việc vay tiền từ các tổ chức tín dụng như ngân hàng, công ty tài chính, với cam kết trả lại số tiền gốc và lãi suất trong một thời gian nhất định.
 • Lãi suất vay (Interest Rate): Là chi phí phải trả cho việc vay tiền. Lãi suất vay có thể cố định hoặc biến động tùy theo loại hình vay và tình hình thị trường.
 • Thời hạn vay (Loan Term): Là thời gian bạn phải trả hết số tiền vay và lãi suất. Thời hạn vay có thể ngắn hạn (dưới 1 năm) hoặc dài hạn (trên 1 năm).
 • Tài khoản ngân hàng (Bank Account): Là tài khoản được mở tại ngân hàng để lưu giữ tiền mặt và thực hiện các giao dịch tài chính. Tài khoản ngân hàng có thể là tài khoản tiết kiệm, tài khoản thanh toán, tài khoản vãng lai, …
 • Thẻ tín dụng (Credit Card): Là thẻ được cấp bởi ngân hàng cho phép bạn mua hàng hóa và dịch vụ trước và thanh toán sau, với lãi suất nhất định.
 • Thẻ ghi nợ (Debit Card): Là thẻ được liên kết với tài khoản ngân hàng của bạn, cho phép bạn rút tiền mặt hoặc thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng.
 • Ngân hàng thương mại (Commercial Bank): Là loại hình ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm cho vay, nhận tiền gửi, chuyển tiền, thanh toán, …
 • Ngân hàng đầu tư (Investment Bank): Là loại hình ngân hàng chuyên cung cấp dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp, bao gồm tư vấn tài chính, phát hành chứng khoán, quản lý tài sản, …

Nắm vững các thuật ngữ về ngân hàng và tín dụng sẽ giúp bạn quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, đưa ra quyết định vay vốn thông minh và lựa chọn các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu của mình.

5. Thuật Ngữ Về Bảo Hiểm

Bảo hiểm là một công cụ tài chính quan trọng giúp bạn bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống. Nắm vững các thuật ngữ bảo hiểm là điều cần thiết để bạn hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ và cách thức hoạt động của các sản phẩm bảo hiểm.

 • Bảo hiểm (Insurance): Là hợp đồng giữa người mua bảo hiểm (được gọi là người được bảo hiểm) và công ty bảo hiểm. Theo đó, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại hoặc chi phí cho người được bảo hiểm khi họ gặp phải những rủi ro đã được quy định trong hợp đồng.
 • Người được bảo hiểm (Insured): Là cá nhân hoặc tổ chức được bảo vệ bởi hợp đồng bảo hiểm.
 • Công ty bảo hiểm (Insurance Company): Là tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm (Premium): Là khoản tiền mà người được bảo hiểm phải trả cho công ty bảo hiểm để đổi lấy quyền lợi được bảo vệ.
 • Rủi ro (Risk): Là khả năng xảy ra thiệt hại hoặc mất mát đối với tài sản hoặc sức khỏe của người được bảo hiểm.
 • Hợp đồng bảo hiểm (Insurance Policy): Là văn bản pháp lý ghi rõ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm, bao gồm các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hai bên.
 • Bồi thường (Claim): Là yêu cầu của người được bảo hiểm đối với công ty bảo hiểm để được bồi thường thiệt hại hoặc chi phí.
 • Số tiền bảo hiểm (Sum Assured): Là số tiền tối đa mà công ty bảo hiểm đồng ý bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Thời hạn bảo hiểm (Policy Term): Là thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.
 • Bảo hiểm nhân thọ (Life Insurance): Là loại hình bảo hiểm bảo vệ tài chính cho gia đình của người được bảo hiểm trong trường hợp họ qua đời.
 • Bảo hiểm sức khỏe (Health Insurance): Là loại hình bảo hiểm bảo vệ tài chính cho người được bảo hiểm trong trường hợp họ bị bệnh hoặc tai nạn.
 • Bảo hiểm tài sản (Property Insurance): Là loại hình bảo hiểm bảo vệ tài sản của người được bảo hiểm khỏi những rủi ro như hỏa hoạn, thiên tai, trộm cắp, …
 • Bảo hiểm trách nhiệm (Liability Insurance): Là loại hình bảo hiểm bảo vệ người được bảo hiểm khỏi những rủi ro về trách nhiệm pháp lý trong trường hợp họ gây thiệt hại cho người khác.

Hiểu rõ các thuật ngữ bảo hiểm sẽ giúp bạn lựa chọn được sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Hãy tìm hiểu kỹ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm trước khi ký kết để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

6. Thuật Ngữ Về Thuế

Thuế là một phần quan trọng trong hệ thống tài chính của mọi quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế và cung cấp nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hiểu rõ các thuật ngữ về thuế là điều cần thiết cho mọi cá nhân và doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và hiệu quả. Dưới đây là một số thuật ngữ về thuế bạn cần nắm vững:

 • Thuế (Tax): Là khoản tiền mà cá nhân hoặc doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước dựa trên thu nhập, tài sản, hàng hóa, dịch vụ hoặc các hoạt động kinh tế khác.
 • Thuế thu nhập cá nhân (Personal Income Tax): Là loại thuế được áp dụng cho thu nhập của cá nhân từ các nguồn như lương, thưởng, lãi suất, cổ tức, …
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate Income Tax): Là loại thuế được áp dụng cho lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi trừ đi các chi phí hợp lý.
 • Thuế giá trị gia tăng (VAT): Là loại thuế được áp dụng cho giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt (Excise Tax): Là loại thuế được áp dụng cho một số mặt hàng tiêu dùng đặc biệt như rượu, bia, thuốc lá, xăng dầu, …
 • Thuế tài sản (Property Tax): Là loại thuế được áp dụng cho tài sản như đất đai, nhà cửa, xe cộ, …
 • Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (Real Estate Transfer Tax): Là loại thuế được áp dụng cho việc chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản.
 • Khai thuế (Tax Declaration): Là việc kê khai thu nhập, tài sản và các khoản thuế phải nộp cho cơ quan thuế.
 • Nộp thuế (Tax Payment): Là việc nộp tiền thuế cho cơ quan thuế theo đúng quy định.
 • Mã số thuế (Tax Code): Là mã số được cấp bởi cơ quan thuế để xác định cá nhân hoặc doanh nghiệp trong việc quản lý thuế.
 • Giảm trừ thuế (Tax Deduction): Là khoản chi phí được phép trừ vào thu nhập trước khi tính thuế.
 • Miễn thuế (Tax Exemption): Là việc được miễn nộp thuế đối với một số loại thu nhập, tài sản hoặc hoạt động kinh tế.
 • Chính sách thuế (Tax Policy): Là tập hợp các quy định, hướng dẫn về thuế được ban hành bởi nhà nước.
 • Cơ quan thuế (Tax Authority): Là cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý thuế.

Hiểu rõ các thuật ngữ về thuế sẽ giúp bạn thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và hiệu quả, tránh những sai sót không đáng có. Bạn nên thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách thuế để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *